Gemeente Leeuwarden

Werken aan de weg (wk 06) ¦ Werken aan de weg (wk 07)

Werken aan de weg (wk 06)

Van 02 t/m 06 februari 2004 kunt u door werken van de sectoren Ruimtelijke Inrichting en Beheer Openbare Ruimte hinder ondervinden op de volgende wegen:

* Arendstuin: Minimale hinder wegens voorbereidende werkzaamheden i.v.m. sanering van de grond en het vervangen van een damwand. Start ca. 5 januari. Duur enige weken.
* Karel Doormanstraat: Vanaf 10 juni 2003 gedurende ca 1 jaar afgesloten voor alle verkeer wegens bouwwerkzaamheden. Omleiding wordt aangegeven.

* Leeuwerikstraat: van Mr. J. P. Troelstraweg tot Spanjaardslaan/Jelsumerstraat. Herstraten trottoirs en parkeerplaatsen. Hinder voor voetgangers. Start: 12 januari. Duur: tot ca. 6 februari.

* Oostergrachtswal: Vanaf 12 januari is het trottoir afgesloten wegens bouwwerkzaamheden. Duur tot eind oktober.
* Oostersingel: hoek Karel Doormanstraat vanaf 6 mei 2003, hinder voor voetgangers wegens bouwwerkzaamheden. Duur ca. 1 jaar.
* Schieringerweg/Egelantierstraat: Wegens de bouw van een bergbezinkbassin stremming van het noordelijk fietspad. Omleiding aangegeven. Werk is gestart in week 35. Duur tot eind januari.
* Spanjaardslaan: zuidzijde van Jelsumerstraat tot Noorderbrug : Wegens het leggen van kabels en leidingen is er hinder voor alle verkeer. Rijbaan is afwisselend afgesloten. Start 19 januari. Duur tot ca. 22 maart.

* Zuiderburen: hele jaar door: aanleg riolering, wegen, fietspaden, trottoirs, groenvoorzieningen enz. (Duurt nog enkele jaren)

Dorpen:

Lekkum

* Wegens de bouw van een bergbezinkbassin hinder voor het verkeer. Duur tot eind januari.

Wirdum:

* Loodyk: Wegens de bouw van een bergbezinkbassin hinder voor het verkeer. Duur tot eind januari. Info: T.Bruinsma 2338913 of 06 5371 1974.

* Sj. v/d Kooistrjitte: Wegens de bouw van een bergbezinkbassin regelmatig enige verkeershinder. Woningen zijn bereikbaar. Duur tot eind januari.

Wytgaard:

* Pundyk: Minimale verkeershinder wegens afrondende werkzaamheden m.b.t. de bouw van het bergbezinkbassin. Duur tot eind maart.

Werken met geringe hinder:

* Industrieterrein Hemrik: het hele jaar door: diverse bestratings- en asfalteringswerkzaamheden aan wegen en trottoirs.

Werken aan de weg (wk 07)

Van 09 t/m 13 februari 2004 kunt u door werken van de sectoren Ruimtelijke Inrichting en Beheer Openbare Ruimte hinder ondervinden op de volgende wegen:

* Arendstuin: Minimale hinder wegens voorbereidende werkzaamheden i.v.m. sanering van de grond en het vervangen van een damwand. Start ca. 5 januari. Duur enige weken.
* Karel Doormanstraat: Vanaf 10 juni 2003 gedurende ca 1 jaar afgesloten voor alle verkeer wegens bouwwerkzaamheden. Omleiding wordt aangegeven.

* Leeuwerikstraat: van Mr. J. P. Troelstraweg tot Spanjaardslaan/Jelsumerstraat. Herstraten trottoirs en parkeerplaatsen. Hinder voor voetgangers. Start: 12 januari. Duur: tot ca. 13 februari.

* Oostergrachtswal: Vanaf 12 januari is het trottoir afgesloten wegens bouwwerkzaamheden. Duur tot eind oktober.
* Oostersingel: hoek Karel Doormanstraat vanaf 6 mei 2003, hinder voor voetgangers wegens bouwwerkzaamheden. Duur ca. 1 jaar.
* Schieringerweg/Egelantierstraat: Wegens de bouw van een bergbezinkbassin stremming van het noordelijk fietspad. Omleiding aangegeven. Werk is gestart in week 35. Duur tot eind februari.
* Spanjaardslaan: zuidzijde van Jelsumerstraat tot Noorderbrug : Wegens het leggen van kabels en leidingen is er hinder voor alle verkeer. Rijbaan is afwisselend afgesloten. Start 19 januari. Duur tot ca. 22 maart.

* Zuiderburen: hele jaar door: aanleg riolering, wegen, fietspaden, trottoirs, groenvoorzieningen enz. (Duurt nog enkele jaren)

Dorpen:

Lekkum:

* Wegens de bouw van een bergbezinkbassin hinder voor het verkeer. Duur tot eind februari.

Wirdum:

* Loodyk: Wegens de bouw van een bergbezinkbassin hinder voor het verkeer. Duur tot eind februari.

* Sj. v/d Kooistrjitte: Wegens de bouw van een bergbezinkbassin regelmatig enige verkeershinder. Woningen zijn bereikbaar. Duur tot eind februari.

Wytgaard:

* Pundyk: Minimale verkeershinder wegens afrondende werkzaamheden m.b.t. de bouw van het bergbezinkbassin. Duur tot eind maart.

Werken met geringe hinder:

* Industrieterrein Hemrik: het hele jaar door: diverse bestratings- en asfalteringswerkzaamheden aan wegen en trottoirs.

Kleinschalig onderhoud :

* Huizum West

* Welgelegen

* Vossenparkwijk

[s?leeuwarden.gemeente_leeuwarden_actueel.verkeer.verkeer_%2D_werken_a an_de_weg]