Provincie Utrecht

Persbericht

GS keuren uitwerkingsplan Bedrijventerrein Vathorst goed

3-2-2004
Voor het geldende bestemmingsplan Vathorst heeft de gemeente Amersfoort een uitwerkingsplan gemaakt, voor het nieuw te realiseren bedrijventerrein in de zuidwestelijke hoek van Vathorst. GS keuren het uitwerkingsplan goed. Doel is om een bedrijventerrein te creëren met een hoogwaardige architectuur en duurzame inrichting van de openbare en private buitenruimte. Het bedrijventerrein moet een uitnodigende werkomgeving worden in een parkachtige setting.

Het toekomstig bedrijventerrein is een langgerekt gebied, gelegen tussen de A1 en het woongebied. Een geluidswal die als buffer dient, zal intensief worden gebruikt, doordat hierin ook bedrijvigheid wordt geïntegreerd. Het terrein is verdeeld in vier onderdelen, elk met een eigen architectuur. In de plandelen 'Langs de boulevard' en de 'Eilanden' krijgen bedrijven een grote flexibiliteit. De plandelen 'Geluidswal' en de 'Accenten' zullen onder een sterke stedenbouwkundige en architectonische regie ontwikkeld worden. In de vormgeving van de gebouwen zal een onderscheid tot uiting gebracht worden tussen kantoren en bedrijven. De bedrijven moeten eenheid en rust uitstralen en de kantoren veelkleurigheid en veelzijdigheid. Aan de groenstructuur en de openbare ruimte zal veel aandacht worden besteed.
Er komt een ontsluitingsweg vanaf de Zuidoost zijde van het bedrijventerrein Vathorst naar het bedrijventerrein Wieken/Vinkenhoef.

Meer informatie: Marja van Buuren, telefoon 030 258 3207 of Marja.van.Buuren@provincie-utrecht.nl