Provincie Utrecht

Persbericht

GS verlenen subsidie voor verplaatsing Oude Stationsgebouw Houten

3-2-2004
De provincie Utrecht werkt mee aan de verplaatsing van het Oude Stationsgebouw in Houten en geeft een subsidie van 177.000,-. Het cultuurhistorisch waardevolle stationsgebouw moet van de huidige locatie verdwijnen omdat het spoor op die plek verdubbeld wordt. De gemeente Houten zet zich in voor behoud van dit gebouw, dat uniek is in Nederland. In het project zijn ook betrokken de bouw van 10 atelierwoningen en aanpassing van de woonomgeving.

De subsidie wordt verleend uit het provinciaal stadsvernieuwingsfonds. Het gaat om een reservepot voor de overgang van de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing naar het Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing. De provincie stelt als voorwaarden aan het project dat begonnen wordt met de uitvoering in 2004 en dat de woningbouw daadwerkelijk wordt gerealiseerd. De financiële verantwoording moet medio 2005 worden ingediend.

Meer informatie: Marja van Buuren, telefoon 030 258 3207 of Marja.van.Buuren@provincie-utrecht.nl