Provincie Utrecht

Persbericht

Subsidie uit Energiefonds voor zes projecten

3-2-2004
Utrecht, krijgen subsidie uit het provinciaal Energiefonds. Het gaat onder andere om een project in een nieuwbouwwijk in Woerden, energieopslag in de bodem, energiebesparing in kerken en een educatief Zes projecten die een bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot in de provincie project voor kinderen.

Het Energiefonds heeft tot doel om projecten te ondersteunen die de CO2-emissie helpen terugdringen; een belangrijke milieudoelstelling van de provincie Utrecht. De activiteiten en inspanningen van gemeenten spelen hierbij een grote rol. Om gemeenten te stimuleren een actieve bijdrage te leveren aan duurzame energieprojecten, is in januari 2003 het Energiefonds ingesteld. Gemeenten kunnen aanvragen indienen voor subsidie, eventueel samen met marktpartijen.

Gehonoreerde projecten
Gedeputeerde staten hebben, na advies van een onafhankelijke commissie, besloten om de volgende projecten te subsidiëren uit het Energiefonds:

· Verpleeghuis IJsselstein: energieopslag in de bodem (subsidie bedraagt 86.000).
Het te installeren systeem gebruikt in de zomer koel grondwater (ca 12 C) om het gebouw te koelen. Dit water warmt daardoor op en die warmte wordt in de bodem opgeslagen en wordt in de winter gebruikt om het gebouw te verwarmen.

· Energieconcept in nieuwbouwwijk Schilderskwartier in Woerden (subsidie bedraagt 150.000). Door in de appartementen in plaats van gewone radiatoren veel grotere verwarmende oppervlakken in de muur te installeren (onzichtbaar), kan met minder heet water verwarmd worden (55C, terwijl dit normaal 85C is). Hierdoor wordt gebruik van een energiezuinige warmtepomp mogelijk, welke bovendien deels door zonnecollectoren van warmte wordt voorzien.
· Zonnecollectoren op het dak van zwembad De Bilt (subsidie bedraagt 30.000).
· Onderzoek naar energiebesparingsmogelijkheden in kerkgebouwen in Zeist (subsidie bedraagt 11.980). Kerken zijn lastig om te verwarmen door de hoge ruimtes. De ervaring leert dat er wel mogelijkheden zijn, maar dat daarvoor onderzoek op maat per kerkgebouw nodig is. Verwacht wordt dat ca 35 van de 42 kerken en andere religieuze gebouwen belangstelling tonen voor een advies op maat en de geadviseerde maatregelen ook zullen aanbrengen. Belangrijk aandachtspunt is de publiciteit naar de burgers en speciaal de kerkbezoekers. · Energiefestijn 'kinderen voor de toekomst' (subsidie bedraagt 50.000). Bij 15 groepen van de basisschool wordt op een feestelijke manier de aandacht gevestigd op duurzame energie en energiebesparing. Onderdeel van het project is de opdracht om een video te maken voor een videowedstrijd.
· Ontwikkelen prestatiekeur voor de bouw (subsidie bedraagt 16.000). Met een nieuw ontwikkelde softwaretoepassing kan eenvoudiger het energieverbruik van een kantoor worden berekend en vergeleken met andere gebouwen. Het programma geeft daarna adviezen voor energiebesparing. Soest en Bunschoten willen dit programma gebruiken voor in totaal tien kantoren en gebouwen.

Projectbureau Energie in Uitvoering
Naast deze financiële prikkel om gemeenten en marktpartijen extra te doen investeren, biedt het projectbureau Energie in Uitvoering in opdracht van de provincie Utrecht inhoudelijke ondersteuning bij projecten op het gebied van duurzame energie.