Stadsdeel Zeeburg

Gezocht: kunstenaars uit de Indische Buurt

De Werkgroep Cultuur Indische Buurt is op zoek naar beeldhouwers en dichters, schilders en fotografen, muzikanten en videomakers. Samen met hen wil de werkgroep zich sterk maken voor een vitale en creatieve buurt. De eerste activiteit zal een kunst- en cultuurroute door de Indische Buurt zijn, in het voorjaar van 2004.

Wat is het doel van deze en toekomstige manifestaties? Men wil de buurt van een positieve kant laten zien, méér cultuur voor en door bewoners, en vooral: meer leven in de brouwerij. De Indische Buurt telt vele professionele en amateurkunstenaars, met uiteenlopende achtergronden. Maak er samen een bruisende buurt van!

Reacties vóór 12 maart 2004 naar:
Werkgroep Cultuur Indische Buurt
p/a Eerste Atjehstraat 96 III
1094 KR Amsterdam
E-mail: ibcultuur@hotmail.com