Gemeente Bergschenhoek

Toekomst 3B

Informatie - en inspraakavond herinrichting Leeuwenkuil De Leeuwenkuil Door de raad van de gemeente Bergschenhoek is in 2003 besloten om een taakstellend budget beschikbaar te stellen voor het herinrichten van de Leeuwenkuil t.b.v. de oudere jeugd. In samenspraak met de jeugd is een concept - herinrichtingsplan opgesteld.

Dit plan en de bijbehorende stukken liggen gedurende 4 weken vanaf 2 februari tot 27 februari a.s. ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Buiten de openingstijden kunt u de stukken inzien na afspraak met mevrouw T. van der Donck, tel. 010-5291373 (niet op vrijdag).
Gedurende genoemde termijn van vier weken kan een ieder schriftelijk zijn mening over het plan kenbaar maken bij burgemeester en wethouders, Postbus 6, 2660 AA Bergschenhoek.

Op woensdag 3 maart 2004 om 19.00 20.30 uur wordt in het Dienstencentrum aan de Smitshoek 18b te Bergschenhoek een inspraakavond gehouden over dit plan.
Tijdens deze avond wordt informatie gegeven en kan een ieder vragen stellen c.q. reageren op dit plan.

De inspraakreacties en opmerkingen die tijdens de inspraakavond worden gemaakt, zullen worden betrokken bij de verdere totstandkoming van het inrichtingsplan.

De direct omwonenden krijgen een aparte uitnodiging.

In het kader van de verdere ontwikkeling hechten wij veel waarde aan het informeren en de mening van de burgers, waaronder de omwonenden. Wij hopen een groot aantal belangstellenden te mogen begroeten.

Gemeentehuis

Wapen Gemeente Bergschenhoek

(c) 2004 Gemeente Bergschenhoek - laatste wijziging op 03 februari 2004 - Techniek Aralto ICT