DUTCH STATE TREASURY AGENCY

Voorwoord Jaarbericht 2004
van de Agent van het ministerie van Financiën,
de heer drs. L.H. Verwoerd

Amsterdam, 3 februari 2004

Aan de vooravond van een economisch herstel, vermoedelijk eerst in de VS en met enige vertraging ook in Europa, is het onvermijdelijk te moeten constateren dat de staatsschuld van Nederland is toegenomen. Deze bedraagt op het moment van schrijven ruim 200 miljard euro terwijl de schuldquote van Nederland volgens de EMU-definitie circa 55% bedraagt. Het kapitaalmarktberoep is daardoor vorig jaar gestegen tot 34 miljard euro en zal zich naar verwachting in 2004 op hetzelfde niveau bevinden. In de periode van 1993 tot 2003 is de schuldquote van Nederland met ruim 20 procentpunt gedaald, van 78% tot 55%. Door die goede uitgangspositie steekt de huidige ontwikkeling in Nederland gunstig af bij wat elders in Europa geschiedt. Een vergelijkbare ontwikkeling doet zich voor bij het begrotingstekort.

Sinds de introductie van de Euro is de markt voor schuldpapier van de overheid sterk veranderd. Het Agentschap heeft geprobeerd daaraan een bijdrage te leveren. In 1999 heeft het een internationaal georiënteerd stelsel van Primary Dealers opgezet om een goede geografische spreiding van de afzet van Nederlandse schuldtitels te garanderen. Dit partnerschap tussen de Staat en een groep van 13 Internationale en Europese banken heeft ook de ontwikkeling mogelijk gemaakt van het elektronische handelsplatform MTS Amsterdam. Mede hierdoor heeft de door MTS ontwikkelde technologie zich in Europa ontwikkeld tot de toonaangevende wijze van elektronische verhandeling van liquide staatsschuld. Dit heeft niet alleen bijgedragen aan een uitstekende, permanente liquiditeit van Nederlandse staatsobligaties (DSL's), maar ook van T-bills (DTC's).

In combinatie met andere initiatieven van de Nederlandse Staat, onder meer het opruimen van illiquide leningen en inspanningen op het gebied van modern schuldmanagement, draagt dit bij aan de continuïteit van het Nederlandse financieringsbeleid, in goede en in minder goede tijden. Juist nu de economie wat tegenzit werpt dit zijn vruchten af. Hierdoor, en door het structureel solide Nederlandse begrotingsbeleid, behoren DSL's samen met het schuldpapier van Duitsland en Frankrijk tot de liquide marktsegmenten met de hoogste kredietwaardigheid.

Hoofdstuk vier van dit jaarbericht - waarvan de illustraties fragmenten zijn uit het werk van de Nederlandse kunstenaar Vincent van Gogh - staat traditiegetrouw in het teken van een belangrijke ontwikkeling binnen het Nederlandse financieringsbeleid. Dit jaar komt de DDA uitgebreid aan bod. Met deze nieuwe variatie op het thema van de uniforme prijsveiling, waarbij de Staat het proces van bookbuilding voor zijn rekening neemt, is in 2003 ervaring opgedaan. De voornaamste doelstelling die

door middel van de DDA wordt beoogd, is een grotere betrokkenheid van eindbeleggers. Beleggers en banken kunnen beide inschrijven maar als het aanbod de vraag overtreft, krijgen beleggers voorrang. De resultaten van de pilot in 2003 wijzen erop dat de DDA in een behoefte voorziet. Eindbeleggers hebben op grote schaal hebben deelgenomen. Door de ruime participatie lijkt de nieuwe veilingmethode vooral geschikt voor de introductie van nieuwe leningen. Ik ben verheugd dat de DDA in 2004 definitief wordt toegevoegd aan het instrumentarium voor schulduitgifte, naast de reguliere toonbankveilingen.

Leo H. Verwoerd,
Agent van het ministerie van Financiën