Provincie Limburg

Provincie bevordert projecten Samen Sterk Budget sociale ontwikkeling 2004

Door de projecten Raad en Daad en Regionaal Steunpunt Onderling Sterk financieel te steunen willen Gedeputeerde Staten (GS) de weerbaarheid en zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners van Limburg helpen vergroten. GS stellen hiervoor ruim 50.000,- beschikbaar.

Het projectenbudget sociale ontwikkeling stimuleert projecten die een lokaal karakter hebben en waarbij maatschappelijke betrokkenheid centraal staat.

Raad en Daad
Het project Raad en Daad is gericht op de meest kwetsbare doelgroepen in de gemeente Sittard-Geleen. Activiteiten zijn onder andere: mensen uit hun isolement halen, het voorkomen en bestrijden van armoede, het bieden van hele concrete hulp- en dienstverlening en het bevorderen van het gebruik van de beschikbare voorzieningen. Van groot belang is de aanpak vanuit de wensen en behoeften van de cliënt op wijkniveau. De groep mensen waar Raad en Daad zich op richt is in de praktijk moeilijk te bereiken en vaak onzichtbaar. Bij de uitvoering van het project worden intermediairs, mantelzorgers en vrijwilligers ingezet. Gedeputeerde Odile Wolfs: Armoedebestrijding is in eerste instantie een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Wij zijn zeer benieuwd naar de resultaten van het project en zullen deze verspreiden naar de andere gemeenten in Limburg. GS subsidiëren Raad en Daad met 30.000,-.

Regionaal Steunpunt Onderling Sterk
Het project Regionaal Steunpunt Onderling Sterk wil een provinciaal netwerk opzetten dat zich richt op een actieve participatie van mensen met een verstandelijk beperking in Limburg. Het gaat hierbij om mensen met een verstandelijke beperking die de kwaliteiten hebben om ook daadwerkelijk volwaardig te kunnen participeren in de samenleving. De activiteiten in 2004 zijn: het opzetten van een vacaturebank, het opstellen van een protocol voor huisartsen, vergroten van betaalde banen voor mensen met een verstandelijke beperking. Voor het project volwaardig burgerschap is samenwerking gezocht met de provincies Noord-Brabant en Friesland. De subsidie van GS bedraagt ruim 20.000,-.

3-2-2004 13:49