Membraanbioreactor zuivert afvalwater Ecopark 'de Wierde'


29 januari 2004 - Onlangs heeft DHV op Ecopark 'de Wierde' de nieuwe afvalwaterzuiveringsinstallatie met membraanbioreactor opgeleverd.

De afvalwaterzuiveringsinstallatie zuivert het afvalwater van een stortplaats voor huishoudelijk en bedrijfsafval. Ook zuivert de installatie het afvalwater van de was- en vergistingsinstallatie van de ONF (Organische Natte Fractie). Voorheen werd het afvalwater per vrachtwagen afgevoerd.

Er wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde membraanbioreactor (MBR), een van de modernste biologische zuiveringstechnieken waarbij membranen worden toegepast om het afvalwater vergaand op een biologische wijze te reinigen. De installatie heeft een capaciteit van 20 m3/uur. Hiervan is circa 5 m3/uur gereserveerd om afvalwater van andere bedrijven te kunnen zuiveren.

De installatie is opgeleverd na een bouwperiode van slechts 7 maanden. De opstart verliep dermate voorspoedig dat reeds na één maand de volle capaciteit van de installatie kon worden benut. De installatie heeft een rendement van 88-90% op vervuilingseenheden (v.e.) en van 99% op stikstofverwijdering.

De investering in een afvalwaterzuivering werd noodzakelijk door de verdrievoudiging van de hoeveelheid afvalwater van circa 40.000 m3/jaar tot circa 120.000 m3/jaar als gevolg van de bouw van de was- en vergistingsinstallatie en het groeien van het stortoppervlak. De investering voor de installatie is in totaal bijna 2,5 miljoen euro geweest. Door de vergaande zuivering van het afvalwater, bespaart Afvalsturing Friesland per jaar circa 1 miljoen euro op de verontreinigingsheffing.


Meer informatie
DHV Water BV
George Onderdelinden
(033) 468 22 11