ECOFYS


Persbericht 3 februari 2004

EU neemt richtlijnen voor monitoring en rapportage van CO2 emissies aan

Op 29 januari 2004 heeft de Europese Commissie de richtlijnen voor monitoring van de CO2 emissies aangenomen in het EU Emissiehandels programma. Het consortium, geleid door Ecofys Duitsland, was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de regels voor het vaststellen en rapporteren van emissies.

Het consortium, dat de richtlijnen opstelde in opdracht van DG Environment, bestaat uit Ecofys, FIELD, KPMG en TÜV Rheinland. Gedurende 2003 werden de voorgestelde richtlijnen in verschillende fasen beoordeeld door vertegenwoordigers van industrie en ministeries van de EU landen. De definitieve 'Monitoring and Reporting Guidelines' zullen beschikbaar zijn op de websites van DG Environment (http://europe.eu.int/comm/environment/index en.htm) en Ecofys (www.ecofys.nl).

Op weg naar Kyoto
Het Europese emissiehandelssysteem zal op 1 januari 2005 van start gaan. Het handelssysteem is erop gericht om significant bij te dragen aan het behalen van de EU doelstellingen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, waaronder CO2. In het Kyoto Protocol heeft de EU zich vastgelegd om in 2010 de emissies met 8% te verlagen ten opzichte van 1990. De nieuw aangenomen richtlijnen zullen van toepassing zijn op alle installaties die deelnemen in het emissiehandelssysteem zoals die voor de productie van elektriciteit en warmte, en voor de productie van staal, glas, cement en pulp. De richtlijnen omvatten een algemeen gedeelte over monitoring en rapportage als ook gedetailleerde methoden om de emissies in de betreffende sectoren vast te stellen. Projectleider Jochen Harnisch van Ecofys merkt op: 'Deze richtlijnen vormen een pragmatische en verantwoorde methode om de emissies te monitoren binnen het Europese emissiehandelssysteem. De implementatie van deze richtlijnen is verplicht voor alle deelnemende bedrijven. Momenteel werken wij met een aantal bedrijven om hen te helpen op tijd aan hun verplichtingen op dit gebied te voldoen.'