Federatie van Ouderverenigingen

Advies voor initiatieven

3 februari 2004

Advies voor initiatieven bij wonen, zorg en welzijn

Het project WonenZorgWelzijn Cliëntsupport van het IWZ biedt advies aan initiatiefgroepen die bezig zijn met iets nieuws op het gebied van wonen, zorg en welzijn. De ondersteuning is bedoeld voor initiatieven waaraan twee of meer mensen zich gecommitteerd hebben en waarvoor in de zorg- en welzijnssector nog onvoldoende ondersteuning te vinden is.

Het project kan een duwtje in de juiste richting geven door initiatieven kosteloos maximaal 8 dagdelen te ondersteunen. Verder worden de ervaringen uit het project breed verspreid, zodat anderen zich hiermee hun voordeel kunnen doen. Bijvoorbeeld in de publicaties:

Heft in eigen hand en De kunst van het ondersteunen. Meer informatie en het aanmeldingsformulier te vinden opwww.wzwclientsupport.nl.