Gemeente Ede

nummer 21 / Ede, 3 februari 2004

Asielbeleid:
Gemeente Ede pleit voor ruimhartiger pardon

De gemeente Ede dringt er bij de Tweede Kamer op aan de pardonregeling, zoals die door minister Verdonk opgesteld is, te versoepelen. Naar de mening van de gemeente Ede zijn er onder de huidige regeling, waarbij zo'n 2000 `oude gevallen' een verblijfsvergunning krijgen, bovendien meer `schrijnende' gevallen dan de 200 die de minister op grond van haar `discretionaire bevoegdheid' een verblijfsvergunning wil geven.

In de gemeente Ede krijgt onder de regeling zoals die nu door de minister opgesteld is, geen enkele asielzoeker uit de groep `oude gevallen' een verblijfsvergunning. Ook heef de minister voor geen van de in Ede verblijvende asielzoekers haar discretionaire bevoegdheid gebruikt.

De gemeente Ede is van mening dat mensen die langer dan vijf jaar in Nederland verblijven en die door stroperige procedures uit het verleden alsmaar geen duidelijkheid kregen, een verblijfsvergunning zouden moeten krijgen. In Ede gaat het om ongeveer 25 á 30 personen, waaronder gezinnen met kinderen.

Voor wat betreft de toekomstige uitzettingspraktijk gaat de gemeente Ede er van uit dat haar verantwoordelijkheid in de toekomst zal bestaan uit het stopzetten van de voorzieningen aan die personen waarvan het rijk aangeeft dat zij uitgezet gaan worden. Bij de daadwerkelijke uitzetting speelt de gemeente Ede, in tegenstelling tot het verleden, geen rol meer. De gemeente gaat er bovendien van uit dat er geen mensen meer op straat zullen komen te staan. Dit betekent dat daadwerkelijke uitzettingen pas aan de orde zijn als de uitzetcentra van mevrouw Verdonk gerealiseerd zijn.