Gemeente Rotterdam

Nr. 13
3 februari 2004

Veiligheid opgevoerd in de maastunnel

De Maastunnel, de oudste verkeerstunnel in Nederland, wordt toegerust met nieuwe veiligheidsvoorzieningen. Gemeentewerken Rotterdam voert een aantal werkzaamheden uit om de 62 jaar oude oeververbinding tussen het Charloisse Hoofd en de Parkkade aan te passen aan de eisen van deze tijd. Dit gebeurt in combinatie met groot onderhoud aan dit gemeentelijke monument.

De 1070 meter lange Maastunnel, gebouwd tussen 1937 en 1942, gold jaren lang als symbool van het moderne Rotterdam. De oeververbinding werd destijds met veel oog voor veiligheid ontworpen. De eisen aan de veiligheid in tunnels zijn of worden inmiddels aangescherpt. Landelijke en Europese wet- en regelgeving op het gebied van tunnelveiligheid is in voorbereiding.

Veiligheid verbeteren

In 2002 voerde TNO in opdracht van Gemeentewerken een onderzoek uit naar de veiligheid van de Maastunnel, die tegenwoordig op topdagen zo'n 100.000 voertuigen verwerkt. Hoewel de tunnel op verschillende onderdelen positief scoort op veiligheid, deed TNO aanbevelingen om de veiligheid te verbeteren. Ook de Brandweer Rotterdam werd om advies gevraagd. Grote aanpassingen aan de tunnelconstructie zijn moeilijk door te voeren. Maar met een reeks kleine, technisch hoogwaardige aanpassingen, wordt de veiligheid aanzienlijk verbeterd. Betere verlichting, aanduiding van vluchtroutes, betere hulpposten en een geluidsinstallatie krijgen voorrang.

Uitgevoerd in 2003

Vorig jaar heeft Gemeentewerken al diverse aanpassingen doorgevoerd. Zo zijn er camera's in de voetgangers- en fietstunnel aangebracht. Ook zijn er Tunnel Informatie Panelen voor de ingangen van de tunnel en nieuwe afzethekken voor de tunnelbuizen geplaatst. De vernieuwing van de controlekamer van waaruit de tunnel het hele etmaal wordt geobserveerd, is in voorbereiding en wordt in het weekeinde van 7 en 8 februari uitgevoerd. Ook ligt er een calamiteiten- en ontruimingsplan klaar voor verkeersincidenten en voor bedreigende situaties.

Andere activiteiten

Het programma om de veiligheid te verbeteren loopt dit jaar door. Eerder is bij twee portalen voor de tunnelingangen automatische hoogtedetectie aangebracht; dit jaar krijgen vier andere portalen deze voorziening. In schuifdeuren met een verhoogde brandwering komen nieuwe vluchtdeuren. Vorig jaar is één van de acht roltrappen gerenoveerd, in de periode tot 2010 staat vernieuwing van de zeven andere roltrappen op het programma.

Calamiteiten en rampen

Als zich een ongeluk of andere verstoring in de Maastunnel voordoet, treedt de organisatie voor Incidenten- en Rampenbestrijding in werking. Al naar gelang de ernst wordt de organisatie opgeschaald. Een hoofdrol is dan weggelegd voor de Brandweer. Ook onder normale omstandigheden is een veiligheidsorganisatie nodig. Die houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van de tunnel, inclusief voorzieningen voor de veiligheid. Deze is inmiddels gevormd en bestaat uit diverse gemeentelijke diensten en organisaties met een taak of verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid.

Tunnel gestremd

In het weekeinde van 7 en 8 februari staat de eerstvolgende grote vernieuwing op het programma. Dan wordt de controlekamer van de Maastunnel gerenoveerd. Omdat er dan geen toezicht is op de veiligheid van het autoverkeer, zijn beide tunnelbuizen dit weekeind gesloten. Fietsers en voetgangers kunnen dan wel van de fietsers- en voetgangerstunnel gebruik maken. De dienst Stadstoezicht houdt een extra oogje in het zeil. Het programma ter verhoging van de veiligheid gaat samen met groot onderhoud aan de Maastunnel. Hierdoor kan de tunnel nog vele jaren dienst doen als belangrijke oeververbinding.

noot voor de redactie/