Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Persbericht
3 februari 2004
Minister Dekker roept verhuurders op tot beperkte huurverhoging

Minister Dekker (VROM) roept de verhuurders op om de huurverhoging per 1 juli 2004 te beperken. Zij doet dit omdat veel mensen in het land op dit moment de invloed van de slechtere economische ontwikkeling ondervinden en hun besteedbaar inkomen zien dalen. Behalve de corporaties zelf, roept de minister ook de koepels van verhuurders (Aedes, IVBN, en Vastgoedbelang) op er bij hun leden op aan te dringen de huren te matigen. Dit blijkt uit een shrcijven aan alle corporaties en gemeenten.

In dezelfde zogenoemde circulaire heeft de minister zoals jaarlijks een verwachting gegeven van de gemiddelde huurstijging voor alle woningen. Deze gemiddelde huurstijging wordt volgend jaar naar verwachting 3,2%. Ook geeft de minister zoals ieder jaar een overzicht van de maximale huurverhoging die een verhuurder voor een woning mag doorvoeren. Voor een woning met een bepaalde huurprijs ten opzichte van de zogenoemde maximale huurprijsgrens mag de huur per 1 juli 2004 met niet meer dan het percentage uit de tabel stijgen. De maximale huurprijsgrens is gebaseerd op het puntensysteem. Woningen met een huur boven de 597,54 euro - de zogenoemde liberalisatiegrens - vallen niet onder deze regeling.

Geldende huurprijs per 30 juni 2004 ten opzichte van de maximale huurprijsgrens in procenten Maximale huurverhoging per 1 juli: Meer dan 74- tot en met 100% (*): 3% (gemiddelde van de door het CBS vastgestelde inflatiecijfers over de voorafgaande 5 jaren) Meer dan 64- tot en met 74: 4% (3% + 1 procentpunt) Meer dan 54- tot en met 64: 4,5% (3% + 1,5 procentpunten) Tot en met 54 (**): 5% (3% + 2 procentpunten)

(*) Wanneer de huurprijs op of nabij de maximale huurprijsgrens ligt, is de huurstijging 0% dan wel een percentage dat maximaal als uitkomst heeft de maximale huurprijsgrens. (**) Naast deze staffel geldt voor woningen met een huur gelijk aan of lager dan ¤ 178,45 per maand én lager dan 54% van de maximale huurprijsgrens een huurverhoging van maximaal ¤ 13,61 per maand.

Een voorstel voor huurverhoging moet uiterlijk 30 april 2004 bij de huurder binnen zijn. Een huurverhoging met meer dan 3% moet voor zelfstandige woonruimten - dus met eigen douche, wc en keuken - door de verhuurder worden onderbouwd. Formulieren hiervoor zijn hier te vinden. (Dossier Huurcommissie)

Verouderingsaftrek
De verouderingsaftrek bij zelfstandige woonruimten, woonwagens en standplaatsen is per 1 juli 2004 afgeschaft. Met de verouderingsaftrek werd de maximale huurprijsgrens verlaagd naarmate de woning ouder was, los van de kwaliteit van de woning. Het vervallen van de verouderingsaftrek betekent uiteraard niet dat verhuurders hun woningen niet meer hoeven te onderhouden.

Meer info:
Download MG-circulaire 2004-03 in het dossier MG-circulaires.

( bron: http://www.vrom.nl/pagina.html?id=13984 )