Provincie Overijssel

GS verheugd over samenvoeging Bathmen en Deventer

Gedeputeerde Staten van Overijssel zijn verheugd dat de Tweede Kamer het amendement heeft aangenomen waardoor de gemeenten Bathmen en Deventer worden samengevoegd.

Het provinciebestuur is blij dat de Tweede Kamer gehoor heeft gegeven aan de tot twee keer toe, in 1997 en 2001, door Provinciale Staten uitgesproken voorkeur om Bathmen met Deventer samen te voegen. Deze samenvoeging doet recht aan de grote oriëntatie van inwoners van Bathmen op allerlei voorzieningen in Deventer. De provincie heeft telkens benadrukt dat deze samenvoeging de beste perspectieven biedt voor beide gemeenten. Gedeputeerde Job Klaasen: "Ik ben blij dat de Tweede Kamer een uitspraak heeft gedaan en dat de consistente benadering van Overijssel is gehonoreerd. Het werd voor de bevolking, het bestuur en het ambtelijk apparaat van Bathmen hoog tijd dat er duidelijkheid kwam over de toekomst van de gemeente Bathmen. Ik heb er alle vertrouwen in dat alle betrokkenen nu loyaal zullen meewerken aan de voorbereiding van de nieuwe gemeente Bathmen/Deventer."

Eén veiligheidsregio

Ook zijn Gedeputeerde Staten er bijzonder verheugd over dat met dit besluit van de Tweede Kamer een heldere en logische structuur ontstaat voor de organisatie van de hulpverleningsdiensten. Met het huidige besluit wordt voorkomen dat langs de A1 een web van meanderende bevoegdheden ontstaat voor de politie, de brandweer en de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. De huidige gemeenten Bathmen en Deventer zullen beide in hun geheel deel blijven uitmaken van één veiligheidsregio.

Geen nadelige gevolgen

Gedeputeerde Staten benadrukken dat de gemeentelijke herindeling geen nadelige gevolgen heeft voor het landelijke karakter van Bathmen. De provinciale plannen voor de leefomgeving (ruimte, water, milieu) bieden voldoende waarborgen om de karakteristieke eigenschappen van Bathmen en omgeving te behouden. Bovendien heeft de gemeente Deventer, na de samenvoeging met de gemeente Diepenveen, voldoende aangetoond dat zij de belangen van het landelijk gebied en zijn bevolking op een goede wijze kan behartigen.

Zie ook het dossier over Bathmen

Nieuwsredactie@prv-overijssel.nl

© 2004 Provincie Overijssel