Gemeente Uithoorn

INGEBRUIKNAME STILTE MONUMENT
De begin vorige maand huis aan huis bezorgde gemeentegids 2004 is nu ook digitaal beschikbaar. Kijkt u maar op www.dekleinemedia.nl onder Gemeentegidsen.
doorgegeven wijzigingen, worden steeds zo snel mogelijk verwerkt in de digitale versie. Zo blijft die voortdurend actueel.

VACATURE SENIORENRAAD

De Seniorenraad van de gemeente Uithoorn is op zoek naar mensen die willen meedenken over het ouderenbeleid in onze gemeente.

De Seniorenraad
De Seniorenraad is een vaste commissie die het gemeentebestuur adviseert over onderwerpen die te maken hebben met het ouderenbeleid. Deze raad bestaat uit 9 leden en 9 plaatsvervangend leden. Zowel de leden als de plaatsvervangende leden nemen deel aan de vergaderingen van de Seniorenraad. De raad komt ongeveer 10 keer per jaar bijeen. De leden worden allen benoemd door burgemeester en wethouders.
Naast leden die worden voorgedragen door de ouderenbonden uit Uithoorn en De Kwakel en door de Seniorenraad zelf, draagt ook het college van burgemeester en wethouders drie leden en drie plaatsvervangend leden voor ter benoeming. Dit zijn de zogenaamde rechtstreekse leden. De zittingsduur van leden en plaatsvervangend leden in de Seniorenraad is vier jaar.
Uit zijn midden heeft de Seniorenraad vier commissies gevormd: de commissies Zorg, Welzijn, Wonen en Communicatie. Deze commissies bereiden elk op hun eigen terrein de adviezen voor die de Seniorenraad uitbrengt aan het gemeentebestuur.

Vacature voor plaatsvervangend rechtstreeks lid Er is op dit moment een vacature voor plaatsvervangend rechtstreeks lid. Voor deze functie moet u voldoen aan de volgende voorwaarden: o 55 jaar of ouder zijn;
o wonen in de gemeente Uithoorn;
o geen dienstverband bij een instelling die zich bezig houdt met ouderenwerk.

Meer informatie?
Neemt u dan contact op met de voorzitter van de Seniorenraad, de heer Hamelijnck via telefoonnummer 0297-561 503.

Solliciteren
Mocht u in aanmerking willen komen voor deze functie dan kunt u binnen 14 dagen na het verschijnen van deze krant (4 februari 2004) een briefje met CV te schrijven naar: Gemeente Uithoorn, Afdeling Ruimte en Maatschappij, t.a.v. Marius Reijnen, Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Graag in de linker bovenhoek van de enveloppe vermelden 'Seniorenraad'.

Meer informatie?
Neem dan contact op met de afdeling publiekszaken telefoonnummer 513 111, ook kan u een bestemmingenlijst worden toegestuurd.