Nederlandse Vereniging van Dierentuinen


Persbericht, 3 februari 2004

Dierentuinen in 2003 onverminderd populair

---

De twaalf dierentuinen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen (NVD) huisvesten en verzorgen gezamenlijk zo'n 12.000 dieren, waarbij de vele tienduizenden vissen en ongewervelde dieren niet zijn meegeteld. Dat de NVD dierentuinen onverminderd populair zijn bij de Nederlandse bevolking, blijkt wel uit het feit dat in 2003 in totaal maar liefst negen-en-een-half miljoen mensen een bezoek brachten aan één of meerdere dierentuinen! In vergelijking met het voorgaande jaar is dit aantal gelijk, ondanks de zeer warme zomer en de economische teruggang die in 2003 in Nederland heerste. Opvallend was de stijging van het aantal verkochte jaarabonnementen in 2003.

---

De NVD dierentuinen zijn wereldwijd toonaangevend als het gaat om het ontwerpen en bouwen van vernieuwende dierverblijven, en de kwaliteit van de dierverzorging. Ook als het gaat om educatie van de bezoekers en het actief ondersteunen van de bescherming van dieren in het wild lopen de NVD dierentuinen voorop. Alle leden van de NVD ontvingen in 2003 - na een inspectie van de overheid - een vergunning in het kader van het Koninklijk Besluit 'Dierentuinen'.

De NVD dierentuinen voeren ook in 2004 actie voor de bescherming van de tijger. In alle dierentuinen wordt uitgebreid informatie geboden over hoe het er met deze prachtige grote katten in het wild voor staat en wat er kan worden gedaan om de tijger in het wild voor uitsterven te behoeden. De NVD dierentuinen zamelen ook geld in voor de ondersteuning van natuurbeschermingsprojecten ten behoeve van de tijger in Thailand, Indonesië en Rusland.

Einde bericht