Gemeente Veenendaal


PERSBERICHT 13: VEILIGHEIDSACTIVITEITENPLAN (03-02-2004)

Gemeente, politie en OM presenteren Veiligheidsactiviteitenplan 2004

Het college van burgemeester en wethouders heeft het gemeentelijk deel van het Veiligheidsactiviteitenplan 2004 vastgesteld. In het plan worden zeventien doelstellingen geformuleerd, die ertoe moeten leiden dat Veenendaal veiliger wordt. Om dat te bereiken, zijn die doelstellingen vertaald in een groot aantal concrete inspanningen. Het Veiligheids-activiteitenplan is opgesteld door de driehoek die wordt gevormd door de gemeente, de politie en het openbaar ministerie.

De doelstellingen liggen op het gebied van wijkveiligheid, verkeersveiligheid, veel voorkomende criminaliteit als diefstal van en uit auto's en overige criminaliteit. Daartoe worden drugsoverlast, geweld, bedreiging, lastigvallen op straat, openbare dronkenschap en tasjesroof.
Verder hebben gemeente, politie en OM doelen gesteld voor Veilig Uit In Veenendaal (VUIV), geweld, jongerenoverlast en jeugdcriminaliteit.

Enkele concrete inspanningen

* Een onderzoek naar de haalbaarheid van een meldpunt Overlast en Vandalisme. Dit moet klaar zijn in juli, zodat er in de raadsvergadering van 23 september een besluit over genomen kan worden.

* De politie zet dit jaar tien keer een onopvallende auto met videocamera in voor controles op agressief verkeersgedrag.
* Diefstal van en uit auto's: veelplegers en 'hotspots' worden in beeld gebracht, de aangiftebereidheid van slachtoffers van autocriminaliteit moet vergroot worden en politiesurveillanten gaan meer toezicht houden.

* VUIV: Er komt zichtbaar extra toezicht door de politie, namelijk twee 'horecakoppels' op de vrijdagavond en drie op de zaterdagavond. De gemeente is begonnen met een onderzoek naar de noodzaak van verblijfsontzeggingen en met een onderzoek naar nut en noodzaak van cameratoezicht. Van beide onderzoeken moeten de uitkomsten in mei beschikbaar zijn.

* Jongerenoverlast: In elke wijk wordt één probleemhanggroep structureel aangepakt. Vervuiling, drankgebruik, vernielingen en overlast worden bekeurd. De politie neemt contact op met het thuisfront en besteedt aandacht aan 'first offenders'.

De gemeenteraad heeft in maart 2003 het veiligheidsbeleid voor Veenendaal vastgesteld. Het Veiligheidsactiviteitenplan maakt daar deel vanuit en wordt jaarlijks bijgesteld.