Partij van de Arbeid


03-02-2004


PvdA en CDA stellen schriftelijke vragen naar aanleiding van
racistische uitlatingen door Haagse voetbalvandalen in de Arena


Amsterdam, 3 februari 2004


Zondag 1 februari speelde Ajax tegen ADO Den Haag in de Arena. Uit
Den Haag waren zon 1.600 fans gekomen, die werden ondergebracht op een
tribune die was afgezet met hekken en gaas. Een groot deel van deze
supporters wist gedurende de hele wedstrijd de aandacht te trekken
door het schreeuwen van racistische leuzen en het gooien met
voorwerpen, waaronder stevige vuurwerkbommen. Andere supporters die op
de tribunes onder het gastenvak zaten kregen bier, koffie,
stoelzittingen, vuurwerk en ander ongerief over zich heen en moesten
een veilig heenkomen zoeken. Eenmaal riep de stadionomroeper de Haagse
fans op het schreeuwen van kwetsende leuzen achterwege te laten.


In de gemeenteraad is bij een eerdere gelegenheid afgesproken, dat een
voetbalstadion geen vrijplaats mag zijn waar racisten zich ongestraft
kunnen manifesteren. Afgelopen zondag waren velen, waaronder
gemeenteraadsleden, nieuwsmedia en de politie, er getuige van hoe vele
Haagse fans ongestoord urenlang konden sissen (gasgeluiden) en leuzen
konden roepen als Heil Hitler en Hamas, Hamas, alle joden aan het gas.
Ook zwaaide men volgens ooggetuigen met een vlag met hakenkruis. Het
cameratoezicht op de tribunes moet een en ander op video hebben
vastgelegd. Halverwege de tweede helft betrad de politie in
ME-uitrusting het vak met Haagse supporters. Zij werd fel aangevallen
en bekogeld en trok zich na korte tijd terug.


We moeten constateren dat de Haagse voetbalsupporters hun reputatie
eer aan hebben gedaan. Ze hebben vele honderden vreedzame bezoekers,
waaronder veel kinderen, de stuipen op het lijf gejaagd door vuurwerk
en troep tussen hen in te gooien en zich uiterst agressief te
gedragen. Ze hebben in groten getale en lange tijd zeer kwetsende
racistische en antisemitische leuzen geroepen.


De fracties van Partij van de Arbeid en het CDA stellen zich op het
standpunt dat dergelijk gedrag volstrekt ontoelaatbaar is. De overheid
dient alles in het werk te stellen om stelselmatige racistische
uitingen door groepen voetbalvandalen indien mogelijk te voorkomen, en
zo dat niet lukt het krachtig de kop in te drukken. Burgemeesters en
de KNVB dragen hiervoor de primaire verantwoordelijkheid, justitie
moet zo nodig constateren en vervolgen.


Naar aanleiding van deze incidenten stellen de fracties van de PvdA en
het CDA aan de Burgemeester de volgende schriftelijke vragen.


1. Kan de Gemeenteraad een relaas worden toegezonden van hetgeen
zich die middag heeft voorgedaan, met name wat betreft strafbare
gedragingen en de reacties van de zijde van de overheid?


2. Is de burgemeester het met de fracties van PvdA en CDA eens
dat stelselmatig en provocatief racistisch gedrag nergens mag worden
toegestaan, en dat optreden dus gewenst is?


3. Kan de burgemeester de Raad melden of er nog sancties tegen de
geconstateerde vergrijpen worden voorbereid?


4. Is de burgemeester bereid om in overleg te treden met zijn
collegas in andere steden en met de KNVB om tot eenduidige en
sluitende afspraken te komen om dergelijke vertoningen in de toekomst
te voorkomen?


5. Welke mogelijkheden ziet de burgemeester om, ter voorkoming
van herhaling, beperkende maatregelen te nemen ten aanzien van
volgende visites van Haagse supporters aan Amsterdam?


Woordvoerders:


Peter Klerks (PvdA) 06-51807484


Hans Res (CDA) 06 18320887


PK