Ministerie van Financiën

Persbericht

PERS-2004-006

Den Haag, 3 februari 2004

Douane en selfstoragebranche ondertekenen controleprotocol

De Douane heeft in een controleprotocol afspraken gemaakt met de selfstoragebranche over samenwerking ten behoeve van douanecontroles (Selfstorage-bedrijven bieden particulieren, bedrijven of organisaties voor korte of langere tijd de mogelijkheid om opslagruimte te huren). Begin 2003 kondigde de staatssecretaris van Financiën aan dat de Douane meer ging controleren in opslagboxen. Gebleken was dat deze opslagfaciliteiten, die vaak verrijzen op industrieterreinen en langs de snelweg, door huurders kunnen worden misbruikt voor oneigenlijke doeleinden.

Dit soort opslagboxen wordt bijvoorbeeld gebruikt door particulieren om zaken als overtollig huisraad op te slaan en ook veel kleine im- en exportbedrijven maken gebruik van de faciliteit voor de opslag van voorraden. De Douane trof bij controles echter ook partijen drugs, wapens, illegale sigaretten en zelfs complete XTC laboratoria aan. Reden voor de staatssecretaris van Financiën om in februari 2003 aan de bel te trekken. De bestrijding van misbruik door malafide huurders is niet alleen in het belang van de Douane, maar ook van de verhuurders van boxen.

Bestrijden van misbruik

De branche heeft sinds vorig jaar februari een aantal preventieve maatregelen genomen om misbruik van hun opslagfaciliteiten door huurders tegen te gaan. In het protocol zijn afspraken gemaakt om een praktische uitvoering van de Douanecontroles beter mogelijk te maken. Verder is afgesproken dat huurders door verhuurders op de hoogte worden gesteld van de mogelijkheid van periodieke controles in de opslagboxen door de Douane.

Preventieve werking

De Douane heeft in het hele land een jaar lang intensief gecontroleerd bij diverse opslagfaciliteiten. Na een jaar is bij deze controles een duidelijke daling te zien van het aantal illegale goederen dat wordt aangetroffen. Ook in de toekomst blijft de Douane de complexen meenemen in de reguliere controlestrategie.