NVSPV


Sociale omgeving soms oorzaak psychiatrische klachten

Zo langzamerhand is vrijwel iedereen in de zorg er van overtuigd dat er een invloedsrelatie bestaat tussen fysieke en psychische gesteldheid. De sociale context waarbinnen de mens opereert is hierbij van doorslaggevend belang. Medicalisering van de psychiatrische zorg zal in veel gevallen leiden tot symptoom bestrijding en ontkenning dat een mens functioneert binnen een sociaal netwerk dat hem beïnvloedt. De sociale context van een cliënt geldt dan ook als een belangrijke insteek bij de behandeling van psychische en/of psychiatrische problemen. Op dit terrein is de sociaal psychiatrisch verpleegkundige een specialist.

Mensen met psychische of psychiatrische problemen zitten zichzelf en soms hun omgeving in de weg. Een gezondheidszorg die slechts klachten en overlast aanpakt, is repressief en lost de problemen alleen voor korte duur op. De cliënt wordt dan immers tijdelijk opgenomen, zijn huis zal eventueel geschoond worden en eenmaal uit zorg, zullen vele cliënten terugvallen in het oude patroon, omdat de psychose niet weg is, of terugkomt, en het sociale netwerk nog immer te schraal is. De grote winst is te behalen in de preventieve zorg, reden waarom sociaal psychiatrisch verpleegkundigen de afgelopen jaren samenwerking hebben gezocht, meest op wijk- en buurtniveau, met diverse professionals, van politie tot sociale diensten, van welzijn tot woningbouw, om te komen tot zorgcoördinatie enerzijds en een steunnetwerk voor de cliënt en zijn systeem anderzijds. Dit biedt betere kansen voor vraaggerichte zorg, voorkomt dat de cliënt terugvalt in een isolement en verkleint de kans op marginalisering en uitstoting. Reden waarom de Nederlandse Vereniging voor Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen dit jaar extra aandacht vraagt voor hun werkterrein en de behaalde resultaten. De NVSPV pleit voor meer inzet van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen bij huisartsen, wijkgebouwen en scholen. De geestelijke gezondheidszorg wordt laagdrempelig en direct geboden op de plek waar het hoort. Preventie wordt versterkt en kosten gereduceerd.

De (NVSVP) bestaat 25 jaar en zal dit jubileum gebruiken om te laten zien dat haar benaderingswijze een immer actueel onderwerp is en blijft. Om het jubileum te vieren organiseert de vereniging een zevental open studiemiddagen, in samenwerking met diverse Hogescholen.

Voor data, locaties en verdere inlichtingen kan de NVSPV-website www.nvspv.nl worden geraadpleegd. Ook kan contact worden opgenomen met de NVSPV via info@nvspv.nl of via 040-2926041.