Persbericht d.d.

Reclame Code Commissie wijst klachten tegen campagne Roken en de Werkplek af

Den Haag, 3 februari 2004 - De klachten die waren ingediend bij de Reclame Code Commissie tegen de uitingen van de campagne Roken en de Werkplek zijn door deze commissie afgewezen. Deze uitspraak is vanmorgen bekend gemaakt. Het gaat om een Tv-reclame, advertenties en billboards waar op symbolische wijze duidelijk wordt gemaakt dat meeroken dodelijk kan zijn. De campagne wordt gevoerd door STIVORO en is erop gericht werkgevers te informeren over de nieuwe regeling en werknemers bewust te maken van hun recht op een rookvrije werkplek per 1 januari jongstleden. De campagne liep aan het eind van 2003 en wordt binnenkort voortgezet.

Trudy Prins, directeur van STIVORO: "We zijn natuurlijk blij met deze uitspraak. De campagne is vooraf uitvoerig getest bij het publiek. Deze tests leverden geen negatieve reacties op. Ook blijkt uit onderzoek dat we regelmatig houden dat bijvoorbeeld de Tv-spot een hoge waardering krijgt van het publiek."
In de campagne is tabaksrook te zien als een strop rond de nek van een niet-roker in de gedaante van een zeis die een niet-roker dreigend nadert. Prins: "Stevige beelden voor een stevige boodschap. Want recentelijk nog heeft de Gezondheidsraad in zijn rapport bevestigd dat de volksgezondheid ernstige schade ondervindt door omgevingstabaksrook. In dat rapport is onder meer vastgesteld dat meeroken longkanker veroorzaakt en dat meeroken tot een hogere kans op hart-en vaatziekten leidt."

De Reclame Code Commissie oordeelde dat de nadelige effecten van meeroken onderbouwd zijn met de bevindingen uit het rapport van de Gezondheidsraad. De uitingen van de campagne leveren confronterende beelden op, maar de Reclame Code Commissie gaat ervan uit dat het publiek in deze uitingen de symboliek zal herkennen waarmee de nadelige effecten van meeroken tot uitdrukking worden gebracht.

uitspraken Reclame Code Commissie over deze zaak 1, 2, 3

Over STIVORO voor een rookvrije toekomst
STIVORO werd in 1974 opgericht door KWF Kankerbestrijding, het Astma Fonds en de Nederlandse Hartstichting. Samen met VWS zijn zij de basisfinanciers. Projecten worden onder andere door VWS en ZonMw gefinancierd. STIVORO is het expertisecentrum voor tabakspreventie. Uitgangspunt in haar beleid is het niet-roken tot norm te stellen. Dit wordt onder meer bereikt door:

* voorlichting gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek;
* opstellen en uitvoeren van rookpreventieprogramma's;
* ondersteuning bij stoppen;

* samenwerking met andere organisaties (o.a. GGD);
* gevraagd en ongevraagd adviseren van de overheid en andere relevante organisaties op het gebied van volksgezondheid.