Gemeente Haarlem


3 februari 2004

32/2004
Gemeente Haarlem, sector Stedelijke Ontwikkeling

Persbericht


Sloop Raaks enige tijd stilgelegd

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem heeft besloten de sloopwerkzaamheden ten behoeve van het Raaksproject enige tijd stil te leggen. Werkzaamheden die noodzakelijk zijn om de veiligheid rond het pand te waarborgen worden wel uitgevoerd. Dit in afwachting van het nader onderzoek dat op verzoek van de Raad van State wordt uitgevoerd naar de cultuurhistorische waarde van betrokken panden voor hun omgeving en de gevolgen van nieuwbouw op de ruimtelijke en structurele samenhang.


M. van der Voort


023-5114362 ---- --