Actueel

Hoge Raad vernietigt vrijspraak in poederbriefzaak
Bron: Projectbureau Bistro Utrecht

Datum actualiteit: 3-02-2004

De Hoge Raad heeft op 3 februari de uitspraak van het gerechtshof Den Haag van 28 januari 2003 waarin een verdachte werd vrijgesproken van bedreiging door achterlating van een brief met o.a. een witte poederstof op het kantoor van een vestigingsleider, gedeeltelijk vernietigd en de zaak verwezen naar het gerechtshof Amsterdam. De Hoge Raad vindt de motivering van het Hof voor het oordeel dat het slachtoffer - de vestigingsleider - zich door de handelwijze van de verdachte niet bedreigd heeft kunnen voelen en dat ook bij een ander redelijk denkend mens in een dergelijke positie geen vrees zou kunnen ontstaan voor zijn persoonlijke veiligheid, niet zonder meer begrijpelijk. Vooral niet gelet op de toen wereldwijd bestaande onrust over de via brieven en pakketten verspreide Anthrax-bacterie. De vernietiging heeft geen betrekking op de vrijspraak van bedreiging van de overige bij het incident betrokken personen.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AN9309

Zie het origineel