Nederlands Uitgeversverbond

Belangrijke tijden voor het auteursrecht

De komende weken moet duidelijk worden of de bemiddelingspoging van de minister van Justitie Donner, om te komen tot een convenant tussen VNO-NCW, MKB-Nederland en Stichting Reprorecht, gaat slagen. De minister heeft te kennen gegeven uiterlijk medio februari de Tweede Kamer te willen informeren. Eind januari, dan wel begin februari lijkt de langverwachte mondelinge behandeling van het wetsvoorstel tot implementatie van de Auteursrecht-richtlijn te gaan plaatsvinden.