Nederlands Uitgeversverbond

Stichting Juridische Dienstverlening

De Stichting Juridische Dienstverlening (SJD) is opgezet door het Nederlands Uitgeversverbond om ledenbedrijven individuele juridische bijstand te verlenen bij auteursrechtelijke, bedrijfsjuridische en sociaaljuridische zaken. De stichting werkt exclusief voor leden van het Uitgeversverbond en kan voor haar werkzaamheden gebruikmaken van de diensten van de vaksecretariaten Juridische Zaken en Sociale Zaken van het NUV, alsmede van de expertise van de volgende advocatenkantoren:

* (De sectie intellectuele eigendom van) Stibbe Advocaten;
* Bousie Advocaten;

* Bosch en Ruiter Advocaten (met name op het sociaaljuridische terrein);

* De Vos & Partners.

In feite is de SJD voor de leden een op afroep beschikbare bedrijfsjuridische afdeling die bijvoorbeeld kan worden benaderd wanneer de eigen juridische afdeling tijdelijk is overbelast. De SJD garandeert een vertrouwelijke behandeling en biedt gespecialiseerde rechtshulp tegen een aantrekkelijk tarief. Per 1 januari 2004 bedraagt het tarief 125,-- per uur, exclusief BTW, en per 1 januari 2005 stijgt het uurtarief naar 150,--. Deze aanpassingen zijn noodzakelijk om verzekerd te blijven van de samenwerking met voornoemde advocatenkantoren, die door SJD tegen het ledentarief kunnen worden ingeschakeld in het geval werkzaamheden worden uitbesteed. Daarmee wordt de leden een aanzienlijk lager tarief aangeboden dan het gemiddelde tarief van de advocatuur.
Voor meer informatie over de Stichting Juridische Dienstverlening kunt u contact opnemen met Michel Frequin, secretaris Juridische Zaken (m.frequin@nuv.nl)