Nederlands Uitgeversverbond

Brochure Europese regelgeving voor uitgevers

De invloed van Europa op nationale wetgeving wordt steeds groter. Jaarlijks verschijnen er in Brussel veel nieuwe voorstellen voor wet- en regelgeving, die ook gevolgen kunnen hebben voor de uitgeverijsector. Het NUV heeft daarom de brochure Europese regelgeving voor uitgevers uitgebracht. In deze publicatie wordt aandacht besteed aan het Europese besluitvormingsproces, het belang van de Europese lobby en de rol die het NUV en de Europese uitgeversorganisaties daarbij spelen. Ook wordt ter verheldering beknopte informatie verschaft over de geschiedenis van de totstandkoming en de grondslagen van de Europese Unie. Verder wordt in de brochure uitgebreid stilgestaan bij de verschillende ontwikkelingen op het gebied van Europese wet- en regelgeving, die relevant zijn voor uitgevers. Zo komen onder meer onderwerpen als BTW, piraterijbestrijding, mediabeleid en consumentenbescherming aan de orde. De verschillende onderwerpen worden kort behandeld en bij elk onderwerp wordt het standpunt van het NUV weergegeven. Actuele ontwikkelingen zullen worden bijgehouden op de website van het NUV. De brochure is tijdens de openbare jaarvergadering van het NUV op 18 december jongstleden aangeboden aan de voorzitter van het NUV en verspreid onder de aanwezigen. Leden die de brochure nog niet in hun bezit hebben of die een extra exemplaar willen, kunnen de brochure bestellen op de website van het NUV, onder publicaties van Juridische Zaken, of contact opnemen met Marga Groen van het secretariaat Juridische Zaken (m.groen@nuv.nl).