Politie Limburg-Noord

Gemeenschappelijke persverklaring gemeente Venray en politie Limburg-Noord in zake bommelding gemeentehuis Venray

Venray 03-02-2004 - Dinsdagochtend, 3 februari, is om 8.15 uur bij het gemeentehuis te Venray een schriftelijke bommelding binnengekomen, met een verwijzing naar O.J.C. Dingus. De burgemeester heeft het volgens interne procedure gemeld bij de politie. De burgemeester neemt iedere bommelding serieus, omdat hij zich verantwoordelijk acht voor de veiligheid van de medewerkers en burgers van de gemeente Venray. Verder kunnen er in het kader van het strafrechtelijk onderzoek geen nadere mededelingen worden gedaan over de inhoud van de melding, dan dat er geen aanwijzingen zijn om een verdachte aan te wijzen uit kringen van O.J.C. Dingus. De gemeente gaat er dan ook vanuit dat de ontstane situatie geen gevolgen heeft voor de discussie met O.J.C. Dingus.

Na overleg met het crisisteam (chef basiseenheid politie Venray, commandant brandweer, loco-burgemeester, gemeentesecretaris) heeft de burgemeester om 10.15 uur opdracht gegeven het gemeentehuis te ontruimen. Binnen een halfuur waren de ongeveer 300 aanwezige medewerkers en enkele burgers buiten het gemeentehuis. Ook het aangrenzende pand van de muziekschool is ontruimd. De politie is om 10.45 uur gestart met een verkennend onderzoek in het gemeentehuis. Zij heeft hiervoor een districtelijk bomteam van acht medewerkers en twee speurhonden ingezet. Ook de muziekschool hebben zij onderzocht. Om 16:00 uur zijn beide gebouwen vrijgegeven. Er zijn geen verdachte zaken ontdekt. De politie heeft een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.

Medewerkers van de gemeente die het gebouw kennen hebben de politie bij het onderzoek in het gemeentehuis geassisteerd. Het publiek werd door een aantal medewerkers in een tijdelijke unit buiten het gemeentehuis te woord gestaan. Mensen die voor een afspraak kwamen, worden morgen door de gemeente teruggebeld.

De burgemeester betreurt dit incident en de mogelijk ontstane overlast.