Ministerie van Justitie

Nederland besteedt veel aandacht aan preventie van georganiseerde misdaad
3 februari 2004

In Nederland wordt relatief veel aandacht besteed aan preventie van georganiseerde misdaad. Niettemin kunnen criminele groeperingen eenvoudig langs controles glippen door het gebruik van valse identiteitsdocumenten. Daarnaast is de samenleving als geheel zich niet altijd bewust van allerlei mogelijke vormen van misbruik.Dat blijkt uit de vandaag verschenen studie 'Prevention of organised crime; a situational approach'.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft dit onderzoek op verzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie verricht in Nederland, Finland, Hongarije en Italië.

In samenwerking met onderzoeksinstellingen in die landen onderzocht men de mogelijkheden tot het preventief aanpakken van georganiseerde criminaliteit. Dit onderzoek is gesubsidieerd door het Falcone-programma van de Europese Commissie dat internationale samenwerking in de aanpak van georganiseerde criminaliteit tracht te bevorderen.