cultu.. locatie: inp/2004/02/03/r261.htm url: nbcode: nb102 nb11 nb06 nl00 bron: Gemeente Heerlen log: 20040203:17:20 HEERLEN.SCR afz: "Genet, Doyna" Gemeente Heerlen

College vindt afdekking voor Hoensbroeks onderwijs- en cultuurcluster

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dekking gevonden voor het plan van een gecombineerde school - bibliotheek - stadsdeelwinkel in het hart van het centrum van Hoensbroek. In de gecombineerde invulling ziet het college een belangrijke opsteker voor het centrum en een zinnige invulling van de jarenlange braakliggende plek. Op verzoek van de commissie Stadsontwikkeling werden de plannen uitvoerig besproken met omwonenden en de rest van Hoensbroek.

De plannen voor een nieuwe school passen binnen een breder kader voor herstructurering van Hoensbroek, dat in najaar 2003 met de Hoensbroekse samenleving besproken is. Kern van dit plan is dat er veel in dit stadsdeel moet gebeuren. Er zijn nogal wat braakliggende plekken in en rond het centrum die schreeuwen om ontwikkeling. Een van die plekken is het gebied aan de Hoofdstraat-Polderstraat. Eerdere plannen voor ontwikkeling met behulp van woningbouw strandden op economische onhaalbaarheid.

De noodzaak voor het Emmacollege om dringend iets te doen aan het gebouw van het Broeklandcollege en het Aldenhofcollege leidde tot het idee om dit te doen via nieuwbouw aan de Hoofdstraat-Polderstraat. De mogelijkheid om dit te combineren met een bibliotheek en stadsdeelwinkel leidt voor zowel de school als voor de bibliotheek tot een win-winsituatie. Het college ziet in dit plan dé mogelijkheid deze 'rotte' plek op korte termijn echt aan te pakken en de levendigheid en veiligheid van het centrum te verbeteren.

Overleg en haalbaarheid

Bespreking van het plan in de commissie Stadsontwikkeling en met de Hoensbroekse samenleving liet eind vorig jaar zien dat de reacties op het plan variëren van negatief tot positief. Dat er op korte termijn iets gebeurt met deze plek wordt door menigeen positief ervaren. De kritiek op het plan komt vooral van de direct omwonenden en richt zich met name op overlast, verkeer en veiligheidsaspecten. Deze opmerkingen worden bij de planontwikkelingen betrokken, zodat de vrees van omwonenden niet bewaarheid wordt.

Na dit traject werd gewerkt aan de financiële afdekking van het plan. Deze is nu rond. Naast de gewone middelen van het ministerie voor de bouw van de school worden onder andere rijkssubsidies ingezet voor de afdekking van het plan. Hierbij is uitgangspunt dat de benodigde grond gekocht wordt van de huidige eigenaar zonder dat hij verdere rechten kan claimen voor de bouw van het complex; en dat de bouw openbaar wordt aanbesteed.

Besluitvorming

Het college van burgmeester en wethouders heeft ingestemd met het plan en de financiële afdekking. Daarmee is de weg vrij voor bespreking in de commissie Stadsontwikkeling en besluitvorming in de raad. Als de raad instemt met dit plan, dan is dit een belangrijke stap in de aanpak van stadsdeel Hoensbroek.

Gemeente Heerlen, 3 februari 2004
Afdeling Communicatie,

Richard Pisters, tel. (045)5604070

persvoorlichting@heerlen.nl

---- --