De Unie


Uitvaartverzorging - Harmonisatie legt het loodje

3 februari 2004 - De afgelopen jaren hebben wij u regelmatig gemeld dat de CAO Uitvaartverzorging en de CAO Crematoria tot één CAO zouden worden geharmoniseerd. Gisteren heeft De Unie officieel bericht ontvangen dat de werkgevers binnen de Uitvaartverzorging niet met dit proces verder willen gaan. Dit stelt De Unie zeer teleur, omdat hiermee een grote stap terug wordt gezet in de ontwikkeling van volwaardige arbeidsvoorwaarden binnen de Uitvaartverzorging.

Eind december 2003 verscheen er op de website van de NUVU al een bericht dat de leden van de NUVU verder niet mee willen werken aan de harmonisatie. Nu heeft de NVU ook besloten hun medewerking stop te zetten, waardoor er onder de werkgevers onvoldoende draagkracht is voor één geharmoniseerde CAO.

Men heeft officieel nog geen reden opgegeven voor het stopzetten van de medewerking, maar het is duidelijk dat de uitvaartondernemers bang zijn dat ze te veel aan personeelskosten moeten betalen. De Unie vindt dit zeer betreurenswaardig, aangezien de harmonisatie niet alleen een kostenverhaal is. Met de geharmoniseerde CAO zouden we volwaardige arbeidsvoorwaarden kunnen creëren, waarmee het werk binnen de uitvaartverzorging aantrekkelijk kan blijven. Dat dit meer gaat kosten, lijkt ons logisch. Maar de werkgevers hebben dat er blijkbaar niet voor over.

Hoe nu verder?
Voorlopig gaan wij weer verder met de twee bestaande CAOs. Er is echter een groot risico dat de grote bedrijven binnen de sector hun eigen weg zullen gaan, waardoor de medewerkers binnen de kleine bedrijven steeds verder achter zullen lopen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Binnenkort vindt er overleg plaats tussen de werkgeversorganisaties en de vakbonden. Dan zullen wij bepalen hoe wij verder gaan.

Uw mening
Ik zou graag van u willen weten wat u van dit alles vindt. Het gaat namelijk over uw eigen CAO en uw eigen arbeidsvoorwaarden. U kunt mij via e-mail, fax (0345 - 851 812) of telefoon (0345 - 851 111) bereiken. Mijn gegevens staan bovenaan deze brief.

Maak uw collega lid!
Zoals altijd wil ik u oproepen uw ongeorganiseerde collegas lid te maken van De Unie. De Unie staat voor maatwerk in arbeidsvoorwaarden en het werken binnen de uitvaartverzorging en crematoria heeft dergelijk maatwerk nu hard nodig. Maak daarom gebruik van onderstaand aanmeldingsformulier en maak uw collega(s) lid!

Jos van Drogen
Bestuurder Sectie Uitvaarverzorging en Crematoria

dinsdag, 3 februari 2004