Gemeente Berkel en Rodenrijs


Besluiten Algemene Plaatselijke Verordening

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de volgende vergunningen/ontheffingen te verlenen:


· B. Hulst voor het kappen van een conifeer op het perceel Van Naeldwijcklaan 10 (verzonden 29-1-2004);

· Speeltuin De Kievit voor:

· Het houden van een optocht op 11 november 2004 tussen 19.00 en 20.00 uur;

· Het innemen van een standplaats van 7 december tot 24 december 2004 voor de verkoop van kerstbomen op het terrein van de speeltuin;
· het gebruik van geluidapparatuur op de volgende data in 2004: 24 januari, 28 februari, 27 maart, 10 april, 30 april, 10 mei, 12 juni, 24 juli, 6 augustus, 2 oktober, 11 november, 7 tot 24 december;
· Het houden van een openingsoptocht op 10 april 2004 tussen 10.00 en 12.00 uur
(verzonden 29-1-2004)

Tegen deze besluiten kan op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van deze besluiten een bezwaarschrift worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs.
Is een bezwaarschrift ingediend, dan kan tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Vergunningen en Toezicht via telefoonnummer (010) 514 0838.

De Burgemeester heeft besloten vergunning/ontheffing te verlenen aan:


· Speeltuin De Kievit voor:

· Het houden van een feest op 30 april 2004 op het terrein van de speeltuin;

· Het houden van een themafeest op 12 juni 2004 van 11.00 tot 17.30 uur en het organiseren van een barbecue van 19.00 tot 24.00 uur op het terrein van de speeltuin;

· Het organiseren van een tentenkamp met een kampvuur op 6 en 7 augustus 2004 van 10.00 tot 10.00 uur de opvolgende dag; (verzonden 29-1-2004);

Tegen deze besluiten kan op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van deze besluiten een bezwaarschrift worden ingediend bij de Burgemeester, Postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs.
Is een bezwaarschrift ingediend, dan kan tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Nadere informatie kunt u krijgen bij de afdeling Vergunningen en Toezicht, telefoon (010) 514 0838.

Laatste wijziging: 03 februari 2004
Copyright © 2003 Gemeente Berkel en Rodenrijs