Gemeente Berkel en Rodenrijs


Overige besluiten

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de vol-gende vergunningen/onthef-fingen te verlenen:


· Cultureel Centrum `t Manneke voor het houden van de volgende bijeenkomsten :

· 30 januari 2004 voor het houden van een afstudeerborrel;
· 7 februari 2004 voor het vieren van een verjaardagsfeest;
· 20 februari 2004 voor het vieren van een huwelijksfeest;
· 19 maart 2004 voor het vieren van een huwelijksfeest;
· 10 april 2004 voor het vieren van een verjaardag;
· 17 april 2004 voor het vieren van een verjaardag. (verzonden 29-1-2004)

· Speeltuin De Kievit voor het houden van bingoavonden in Het Kievitsnest op 14 januari 2004 en 10 maart 2004; (verzonden 29-1-2004)

Tegen deze besluiten kan op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na verzending van deze besluiten een bezwaarschrift worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs.
Is een bezwaarschrift ingediend, dan kan tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Nadere informatie kunt u krijgen bij de Afdeling Vergunningen en Toezicht, telefoon (010) 514 0838.

Laatste wijziging: 03 februari 2004
Copyright © 2003 Gemeente Berkel en Rodenrijs