Ministerie van Defensie


---


---

Kans op werk voor defensiepersoneel bij de politie

3-2-2004 16:48:00

Zoals bekend zullen als gevolg van de bezuinigingen circa 12.000 functies bij Defensie verdwijnen. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet te vermijden. Op dit moment is Defensie druk bezig mogelijkheden voor het personeel te creëren om buiten de organisatie een geschikte baan te vinden. De politie heeft aangegeven behoefte te hebben aan defensiemedewerkers die de overstap willen maken. Voor dit jaar zijn al 250 vacatures in vrijwel alle regio´s van het land voor sollicitanten van Defensie vastgesteld.

Militairen of defensieburgers die een baan bij de politie wel zien zitten, kunnen hun belangstelling kenbaar maken bij het projectbureau Kansrijk. Sollicitanten moeten wel voldoen aan de selectie- en opleidingseisen van de politie. Het gevraagde opleidingsniveau varieert van VMBO tot MBO+. Voor eventuele vragen kan men telefonisch contact opnemen met 030-2365139.

Als eerste politiekorps heeft Flevoland 40 banen aangeboden voor defensiepersoneel dat het militaire pak voor het politie-uniform wil omruilen.