Gemeente Lisse

03-02-2004 Start voorbereiding uitbreiding begraafplaats Duinhof

detail: Start voorbereiding uitbreiding begraafplaats Duinhof Binnen enkele weken wordt begonnen met het geschikt maken van het bosgebied voor de uitbreiding.

Op grond van de Wet op de Lijkbezorging heeft de gemeente Lisse de plicht zorg te dragen voor voldoende algemene begraafmogelijkheden voor haar burgers. Dit werd altijd geboden op de begraafplaats Duinhof. Echter enige jaren geleden gaf de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente te Lisse aan dat dringend behoefte was aan uitbreiding van haar begraafplaats Duinhof. Voor de gemeente was dit aanleiding te onderzoeken hoe groot het gezamenlijk tekort aan begraafruimte voor alle begraafplaatsen in deze gemeente in de komende 25 jaren zou worden. Om voor een periode van ongeveer dertig jaar in de behoefte aan begraafruimten te kunnen voorzien en Duinhof mede als algemene begraafplaats te kunnen laten fungeren, is in 2001 besloten de begraafplaats gefaseerd met ruim 1 hectare uit te breiden. De eerste fase die nu in voorbereiding is komt op een bosperceel van ongeveer 7500 m2, gelegen aan de Spekkelaan/hoek Van Lyndenweg. De tweede fase gelegen aan de westzijde van de begraafplaats aan de kant van de manege Puntenburg zal pas over enkele jaren aan de begraafplaats toegevoegd worden.

De uitbreiding van de begraafplaats Duinhof heeft veel voeten in de aarde gehad. Voordat alle belanghebbende partijen bereid waren een uitbreiding in het landschappelijk waardevolle Keukenhofbos toe te staan zijn vele andere mogelijkheden elders besproken, echter zonder het gewenste resultaat. Uiteindelijk hebben alle partijen elkaar toch gevonden. In augustus 2001 hebben de gemeente Lisse, de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, de Provincie Zuid-Holland, de Stichting Duin- en Bollenstreek Hou het Bloeiend, de heer J.H. Hollander als gemachtigde van de Graaf J.C.E. van Lynden, de heer J.T.R. de Vroomen, de Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie en de Kerkvoogdij Hervormde Gemeente te Lisse een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de uitbreiding van de begraafplaats in het Keukenhofbos. Daarin werd ook vastgelegd dat het verlies aan oppervlakte natuurgebied moet worden gecompenseerd. Dit gebeurt door de ecologische infrastructuur ten zuiden van lijn Spekkelaan/Westelijke Randweg/1e Poellaan/Ringsloot/Greveling tot aan de Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder en ten noorden van de lijn Essenlaan/Catharijnelaan/2e Poellaan tot aan de Ringsloot te verbeteren. De nieuw te ontwikkelen ecologische zone staat los van de realisering van de ecologische zones waarin het Pact van Teylingen voorziet als uitwerking van het provinciaal landschapsbeleidsplan.

Na jarenlang onderzoek en voorbereiding is het nu zover dat op korte termijn met de eerste werkzaamheden kan worden gestart. Naar verwachting wordt binnen enkele weken begonnen met het geschikt maken van het bosgebied voor de uitbreiding. Dit gebeurt voordat het broedseizoen begint.