Gemeente Lisse

03-02-2004 Vangnetregeling huursubsidie

Voor huurders die plotseling met een inkomensdaling te maken hebben en geen of te weinig huursubsidie ontvangen bestaat de Vangnetregeling huursubsidie.

De inkomensdaling kan een gevolg zijn van:

- werkloosheid

- arbeidsongeschiktheid

- pensionering

- wijziging in de samenstelling van het huishouden (bijv. echtscheiding, overlijden)

U kunt in aanmerking komen voor de Vangnetregeling als:
- uw huidig inkomen met tenminste 20 % is gedaald ten opzichte van 2002

- u voldoet aan de voorwaarden die gelden voor de reguliere huursubsidie.

De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van:

- de hoogte van uw huur

- uw (gezamenlijke) belastbaar inkomen

- uw (gezamenlijke) vermogen

- uw leeftijd en die van uw medebewoners.

Als u in aanmerking wilt komen voor de Vangnetregeling moet u daarvoor een aanvraag indienen. Wacht niet te lang met uw aanvraag, maar doe dit binnen 3 maanden nadat uw inkomen is gedaald.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Financiële Administratie en Automatisering (mevrouw W. Schipper). Zij is s morgens (met uitzondering van woensdag) telefonisch te bereiken onder telefoonnummer: 433 148.