Gemeente Lisse

03-02-2004 Vragenlijst Is de Poelpolder Ouderenproof?

Het project Is de Poelpolder Ouderenproof?, begonnen op 16 september 2003, is inmiddels in volle gang. Vier themawerkgroepen brengen momenteel in kaart welke voorzieningen er voor ouderen in de Poelpolder beschikbaar zijn en hoe het huidige aanbod beter op de wensen en behoeften van (huidige) en toekomstige ouderen in de Poelpolder kan worden afgestemd.

De vier themawerkgroepen buigen zich over de volgende onderwerpen: zorg, wonen, welzijn en participatie en dienstverlening. De themawerkgroepen bestaan uit in de Poelpolder woonachtige 55-plussers.

Door middel van een vragenlijst willen de themawerkgroepen hun eerste ideeën toetsen en in beeld brengen wat ouderen in de Poelpolder belangrijk vinden. Deze vragenlijst is onlangs verstuurd naar alle mensen die bij de startbijeenkomst van Ouderenproof aanwezig waren op 16 september 2003.

Bent u niet op deze startbijeenkomst geweest, bent u 55-plusser, woonachtig in de Poelpolder én wilt u de vragenlijst toch graag ontvangen? Dan kunt u zich telefonisch aanmelden bij de projectleider mevrouw José van Heuven, telefoon 0252- 547 021.

De vragenlijst wordt u dan kosteloos toegestuurd en u kunt deze terugsturen door middel van een gratis antwoordenvelop. U kunt de vragenlijst overigens ook vinden op de website van de gemeente Lisse.

De themawerkgroepen hopen van harte dat u bereid bent om uw steentje bij te dragen aan het project en dat u een vragenlijst wilt invullen!!