Federatie van Ouderverenigingen

Algemeen Overleg LGF

3 februari 2004

Algemeen Overleg over LGF

Het eerder geplande Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie voor Onderwijs is van 29 januari verschoven naar 19 februari. De punten die door de FvO zijn ingebracht worden breed herkend. Uitstel van het AO biedt ruimte om op ambtelijk niveau het overleg te intensiveren. De voorlopige uitkomsten van dit overleg tussen ministerie en georganiseerd onderwijsveld zijn:

Het ministerie beziet hoe de indicatieprocedure eenvoudiger kan, daar waar sprake is van stabiele kindkenmerken.

Ouders hoeven de rekeningen niet te betalen die een aantal CvIs hen stuurt van (diagnostisch) onderzoek, dat door hoge werkdruk wordt uitbesteed.

Het REC moet ook ambulante zorg bieden en er kan geen sprake zijn van een wachtlijst.

De cliƫntenorganisaties zijn uitgenodigd om deel te nemen aan het overleg over de verbetering van de kwaliteit van het (voortgezet) speciaal onderwijs.
Over de inzet van (AWBZ-)zorgmiddelen in het onderwijs valt nog niets nieuws te melden