Federatie van Ouderverenigingen

Rapport Blok

3 februari 2004

Reactie op rapport commissie Blok

Onlangs verscheen het rapport van de commissie Blok over het Nederlandse integratiebeleid. Wie het rapport doorbladert om te zien hoe het allochtone mensen met een handicap in die dertig jaar vergaan is, wordt niet veel wijzer. Nu gaat het rapport Blok daar natuurlijk niet primair over, maar het is op zijn minst merkwaardig dat dit aspect en ook de gehele (gezondheids)zorg in dit rapport ontbreekt. Want al vanaf de jaren 80 blijkt dat de arbeidsmigranten dat ze blijven komen en dat ze blijven. We hebben dus steeds meer met gezinnen te maken en met mensen die gehandicapt raken of gehandicapt geboren worden.
De indruk bestaat dat de allochtonen gaandeweg wel de weg naar zorg en voorzieningen hebben gevonden. Bijvoorbeeld in dagcentra voor mensen met een handicap en naar de MEE organisaties (SPD). Maar gebruik maken van betekent nog geen participatie. Er zijn bijvoorbeeld maar heel weinig ouders en verwanten georganiseerd.

Twee constateringen:
Allochtone mensen met een handicap bestaan blijkbaar niet voor de Commissie Blok; een kwestie van vreemde en onjuiste beeldvorming. En in de groep zelf en binnen en buiten de ouderverenigingen gebeurt wel een en ander. Toch is er vermoedelijk geen reden om tevreden achterover te leunen als het gaat om de integratie van deze mensen.