Federatie van Ouderverenigingen

Geen Wiw meer

3 februari 2004

Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) verdwenen

Naar aanleiding van vragen wijzen we er nog eens op dat de Wet inschakeling werkzoekenden (Wiw) met de nieuwe Wet Werk en Bijstand (WWB) in 2004 verdwijnt. Mensen die nog niet in deze regeling zaten, kunnen er geen beroep meer op doen. Schoolverlaters moeten, gezien de wachtlijstproblematiek in de Wsw, dan misschien lang wachten op een werkplek.
De FvO hamert landelijk nog steeds op een goede sluitende aanpak voor deze groep, maar met het wegvallen van een wettelijke status wordt het er niet makkelijk op.

Er zijn regionaal wel enkele mogelijkheden. De Uitkeringsorganisatie werknemersverzekeringen (UWV )is formeel verantwoordelijk voor de reïntegratie van Wajongers. Jongeren met een Wajong-uitkering en een Wsw-indicatie kunnen dus bij het UWV worden aangemeld voor een passend traject.
Voor jongeren zonder Wajong-uitkering kunnen gemeenten binnen de nieuwe WWB trajecten in het kader van de sluitende aanpak financieren. Dit gebeurt uit het gemeentelijke werkfonds. Voor deze jongeren moet bij de gemeente worden aangeklopt.