Federatie van Ouderverenigingen

Een individueel ondersteuningsbudget

3 februari 2004

Een individueel ondersteuningsbudget

CG-Raad, Onderling Sterk en FvO hebben in 2003 intensief samengewerkt in het traject dat heeft geleid tot de SPD nieuwe stijl. Vanaf 1 januari 2004 krijgt dat vorm in de MEE-organisaties. Om de keuzevrijheid voor de cliënt te verbeteren hebben de drie cliëntenorganisaties gepleit voor een individueel ondersteuningsbudget (IOB). Dit IOB moet een alternatief vormen voor de ondersteuning in natura van MEE. Het is te vergelijken met het PGB voor AWBZ-zorg. Het ministerie van VWS geeft nu ruimte om een verkenning uit te voeren naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van een individueel ondersteuningsbudget. CG-Raad, Onderling Sterk en FvO laten de verkenning uitvoeren door bureau Hoeksma, Homans en Menting. Uiteraard worden in de verkenning de diverse landelijke partijen betrokken. Ook worden vergelijkbare ervaringen uit de provincie Groningen in de verkenning meegenomen.
Voor 1 mei a.s. moet het onderzoek zijn afgerond.