Gemeente Eindhoven

Persbericht: 3 februari 2004, no. 28

Floraplein wordt 'turborotonde'

Het college van B & W van Eindhoven wil de verkeersveiligheid van het Floraplein verbeteren. Dat moet gebeuren door het plein om te bouwen tot een zogenaamde turborotonde.

Het Floraplein is een van de belangrijkste invalswegen van Eindhoven. Dagelijks passeren meer dan 20.000 motorvoertuigen de rotonde. Daarnaast loopt ook een aantal fietsroutes over het plein.

De grote verkeersdruk zorgt in combinatie met de constructie van de rotonde voor teveel ongelukken en onveilige situaties. De afgelopen vijf jaar vonden er 171 ongevallen plaats op het verkeersplein. De onveiligheid wordt vooral veroorzaakt door het feit dat het verkeer van rechts hier nog steeds voorrang heeft.

Weggebruikers verwachten echter dat de nieuwe voorrangsregels voor rotondes hier gelden. Met als gevolg veel verwarring, ongelukken en bijna-ongelukken.

Tegenwoordig zijn er verschillende rotondevormen met elk hun eigen positieve en negatieve effecten op doorstroming en verkeersveiligheid. Onderzoek heeft uitgewezen dat de turborotonde voor het Floraplein de meest geschikte rotondevorm is. Een turborotonde heeft gescheiden rijstroken en in vergelijking met een normale rotonde kunnen meer autos tegelijk gebruik maken van de turborotonde.

Met de aanpassingen wordt voldaan aan de nieuwe verkeerswetgeving en de richtlijnen van Duurzaam Veilig. Bij de plannen wordt ook veel aandacht besteed aan het aanzien van het plein. Het Floraplein is immers een van de beeldbepalende locaties van Eindhoven. Uitgangspunt daarbij is dat de fontein gehandhaafd blijft. De ombouw van het Floraplein tot turborotonde gaat zon 2,3 miljoen euro kosten.

© 2004 Gemeente Eindhoven