Provincie Limburg

Provincie wil sarcofaag Bocholtz voor Limburg behouden Gedeputeerde Staten (GS) hebben de Rijksdienst voor Oudheidkundig

Bodemonderzoek (ROB) verzocht om de recent opgegraven sarcofaag uit Bocholtz voor Limburg te behouden. Gedeputeerde Odile Wolfs: Omdat de vondsten van nationaal belang zijn mag het Rijksmuseum voor Oudheden een claim op de voorwerpen leggen. Ik weet inmiddels dat het museum dit niet zal doen. Dat is goed nieuws. Hiermee is de weg vrij om de sarcofaag en zn bijbehorende attributen blijvend in Limburg tentoon te stellen.

De opgravingen in Bocholtz hebben plaats gevonden onder verantwoordelijkheid van de ROB in Amersfoort. GS complimenteren de ROB met hun snelle actie rond de opgraving. De totale vondst is uniek voor Nederland. De sarcofaag staat nog in het Thermenmuseum in Heerlen. Dit grote voorwerp is te kwetsbaar om te vervoeren. Het Thermenmuseum heeft inmiddels een verzoek ingediend bij de Provincie om de vondsten in bruikleen tentoon te stellen. De omliggende vondsten zijn naar het laboratorium van de ROB gebracht waar ze onderzocht en geconsolideerd worden. Bij het consolideren is er tussen het glas nog een zilveren lepeltje gevonden en tussen de bronzen schalen een paardenbit en lanspunt. Zeer bijzonder is dat in het gevonden zalfflesje een vloeistof bewaard is gebleven met een bloemengeur. Limburg doet haar naam als Archeologische schatkamer van Nederland eer aan, aldus de gedeputeerde. Normaal gesproken gaan de voorwerpen naar het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten. Daarmee zijn ze eigendom van de Provincie Limburg. Het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden heeft geen claim gelegd op de voorwerpen.

3-2-2004 16:32