Ingezonden persbericht


LEEFBAAR HILVERSUM

PERSBERICHT

Jan Nagel (Leefbaar Hilversum) steunt ingrijpende plannen van Hilversumse college

Hilversum wil aantal ambtenaren van 744 verminderen tot 390

HILVERSUM -De grootste partij in de Hilversumse raad Leefbaar Hilversum steunt de dinsdag bekend gemaakte plannen van B. en W. van Hilversum om het ambtelijk apparaat te hervormen en van 744 terug te brengen tot 390 fte. Fractievoorzitter Jan Nagel zegt dat hiermee een belangrijk programmapunt nu gerealiseerd gaat worden. Wel vindt hij een goede begeleiding van de reorganisatie een voorwaarde evenals een nauwgezet overleg met de vakbonden, ondernemingsraad en het personeel.

De gemeente Hilversum kampt al langer met een moeilijke financiële situatie. De inkomsten lopen eerder terug dan dat ze toenemen. Vorig jaar december werd een door Leefbaar Hilversum

ingediende motie om de komende jaren de OZB niet verder te verhogen (behoudens het inflatiepercentage) door de raad aangenomen. Leefbaar Hilversum wijst er op dat Hilversum wat woonlasten betreft al een zeer dure gemeente is.

Om allerlei dringend noodzakelijke zaken mogelijk te maken is veel geld nodig. Voor een schouwburg, een poppodium (de Tagrijn), een tunnel voor voetgangers en fietsers onder het spoor en om de beroerde huisvesting van de scholen te verbeteren zijn miljoenen nodig. Daarnaast dient het ambtelijk apparaat gemoderniseerd te worden en meer van beleid naar uitvoering ontwikkeld te worden.

Jan Nagel gaat er vanuit dat de plannen die het college zelf een diepe ingreep noemt, zullen doorgaan omdat er uitvoerig coalitieoverleg met de fractievoorzitters van CDA en PvdA aan vooraf is gegaan. Het is een harde ingreep, die bitter noodzakelijk is en eigenlijk al eerder gedaan had moeten worden, aldus de Leefbaar Hilversumfractievoorzitter.

--------------------------------------------------einde bericht---------------------------

Hilversum, 3 februari 2004

voor nadere info: Jan Nagel 035 623.24.3706-51.89.99.15


---

Postbus 1313

1200 BH Hilversum