EERSTE KAMER

Eerste Kamer over NAVO

Zoon in voetsporen van
vader in Eerste Kamer

De vijftigjarige Paul Russell heeft dinsdag zijn eerste toespraak in de Eerste Kamer gehouden als lid van de CDA-fractie. Russell treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader die als KVP-er lid van de senaat is geweest en na de fusie van KVP, ARP en CHU in 1980 als CDA-er.
Paul Russell is sinds 10 juni 2003 lid van de Eerste Kamer. Hij sprak dinsdag bij de behandeling van de begroting van defensie en het NAVO-deel van de begroting van buitenlandse zaken. Kamervoorzitter Timmerman-Buck complimenteerde Russell na zijn maidenspeech met een verwijzing naar diens activiteiten in het CDA te Amsterdam, in het landelijk partijbestuur van het CDA en bij de Europese christen-democraten. 'Daarnaast weet u uw werk als internationaal georiënteerde advocaat te combineren met uw activiteiten in de sfeer van kunst en muziek', wist de senaatvoorzitter. Ook herinnerde mevrouw Timmerman eraan dat Russell in Amsterdam consul van Brazilië is.
In zijn bijdrage verloochende Russell zijn juridische achtergrond niet door de regering indringend te ondervragen over de toepassing van artikel 100 van de Grondwet. Dit artikel handelt over de verplichting van de regering om zowel de Tweede als de Eerste Kamer vooraf inlichtingen te verschaffen over de inzet of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde.
11)'Helaas', zei Russell namens de CDA-fractie, :'is de inlichtingenplicht beperkt, zodat lang niet altijd geheel duidelijk is welke motieven en afwegingen ten grondslag liggen aan het besluit van de ministerraad om de Nederlandse krijgsmacht in te zetten'. De CDA-fractie betreurt het dat deze inlichtingplicht beperkt is, temeer nu de regering 'steeds hoger in de geweldsspiraal wil deelnemen', zo gaf Russell te verstaan.


03 feb 04 17:30