Gemeente Nijmegen

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon (024) 329 91 11
Telefax (024) 329 23 78
E-mail gemeente@nijmegen.nl

Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

persbericht
3 februari 2004 c013

Nijmegen kiest massaal voor Plein 1944

Meer dan 25.000 Nijmegenaren hebben de afgelopen weken hun voorkeur uitgesproken voor één van de twee plannen voor Plein 1944. Dat is bijna één op de vijf inwoners van 12 jaar en ouder.

Zo'n 4000 stemmen kwamen binnen bij het speciale informatiecentrum op Plein 1944 en de Stadswinkel. Bijna 6000 mensen stemden per internet. De overige stemkaarten kwamen per post. Gedurende de periode van de meningspeiling, van 12 t/m 31 januari was het aantal stemmers constant. Iedere dag kwamen er tussen de 800 en 1000 kaartjes en een paar honderd internetstemmen.

Het college van burgemeester en wethouders is blij met deze belangstelling en het breed gevoerde debat over de toekomst van dit deel van het centrum. De grote opkomst toont de betrokkenheid van de Nijmeegse bevolking bij de inrichting van de stad. Het college van burgemeester en wethouders heeft al eerder aangegeven de uitkomst van deze meningspeiling te volgen en de keuze van de Nijmegenaren aan de gemeenteraad voor te leggen.

Bij de meningspeiling konden de Nijmegenaren hun voorkeur uitspreken voor één van de twee plannen voor Plein 1944 die bij de ontwerpwedstrijd vorig jaar als winnaar uit de bus waren gekomen. Welk plan de Nijmeegse bevolking heeft gekozen is nu nog niet bekend. De komende weken worden de stemmen gecontroleerd en geteld. Dubbele en ongeldige stemmen worden er uit gehaald.

Vrijdag 20 februari maakt wethouder Depla om 11.30 uur op Plein 1944 de exacte opkomst en de uitslag van de meningspeiling bekend. In april besluit de Nijmeegse gemeenteraad of het gekozen plan ook wordt uitgevoerd.

Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arian Kuil, doorkiesnummer
024-3292380