Time : 10:41:09 AM
Date : Tuesday, February 03, 2004
Sender Name: Adhoc Solutions s.a.

Succes voor MapGIC, het dynamische cartografische rapporteringinstrument van Adhoc Solutions

De Lijn, de Vlaamse Vervoersmaatschappij, heeft beslist een informatiesysteem op te zetten waarbij de consultatie van specifieke waarde-indicatoren en hun evolutie via intranet mogelijk wordt. Om tevens gebruik te maken van de geografische dimensie van deze gegevens, van strategisch belang in de transportsector, heeft De Lijn gekozen voor MapGIC for WebIntelligence, de oplossing voor geografische rapportering ontwikkeld door Adhoc Solutions.

Concreet betekent dit voor De Lijn dat zij via MapGIC in staat zijn de tabelgegevens uit een WebIntelligence rapport ogenblikkelijk cartografisch voor te stellen, en dit aan de hand van verschillende thematische weergaven (taart- of blokdiagrammen, ...). Een dergelijke grafische voorstelling van de gegevens laat een makkelijke interpretatie van de waarde-indicatoren toe en wordt een nuttig instrument voor de beslissingsnemers.

De Lijn maakt zo optimaal gebruik van alle beschikbare informatie. De cartografische weergave zorgt hierbij voor een snelle en correcte interpretatie van deze waarde-indicatoren.
Een beter inzicht in deze indicatoren laat tevens toe het operationele beheer te optimaliseren.

Deze integratie is het resultaat van een succesvolle samenwerking tussen De Lijn, Norkom Technologies en Adhoc Solutions.

Het grootdistributiebedrijf CORA is al snel De Lijn gevolgd in zijn keuze van MapGIC. Deze technologie is immers perfect in staat om aan de specifieke behoeften van de grootdistributie te beantwoorden door in 'real time' de evolutie van de verzorgingsgebieden, de herkomst van de klanten, de klantenstroom, het aantal winkelbezoeken, de aankopen, commerciële acties en dergelijke meer in kaart te brengen.

Met meer dan tien jaar ervaring als ingenieurs- en adviesbureau is MapGIC het resultaat van de kennis van Adhoc Solutions.

Surf naar http://www.adhocsolutions.com

Adhoc Solutions N.V. is een ingenieurs- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in de verwerking van informatie met betrekking tot tijd en ruimte.
Sinds 1990 ontwerpen wij oplossingen voor onze klanten als hulpmiddel bij hun strategische, tactische en operationele besluitvorming. Adhoc Solutions ontwerpt producten en diensten en ontwikkelt methoden en technologieën waarbij geomatica en modelvorming met elkaar worden gecombineerd.

Contacten:

België

Raphaël Amory
Rechtstreekse lijn : +32 (0) 10 48 01 71
e-mail : ra@adhocsolutions.com

Adhoc Solutions n.v./s.a.
Parc Scientifique Fleming
Avenue A. Fleming, 8
B- 1348 Louvain-La-Neuve
Tel. : +32 (0) 10 45 28 10 - Fax : +32 (0) 10 45 41 99 http://www.adhocsolutions.com

Frankrijk

Fabrice Jacquier
Mobile : + 33 (0)6 75 23 90 61
e-mail : fj@adhocsolutions.com

Adhoc Solutions France s.a.s.
Escalier B ­ 2ème étage
130, rue La Fayette
75 010 Paris
Tel: +33 (0) 1 47 70 40 02 ­ Fax: +33 (0) 1 42 47 11 19 http://www.adhocsolutions.com