Ministerie van Financiën

Persbericht

PERS-2004-013

Den Haag, 3 februari 2004

EMU-tekort overheid 2,8 procent in 2003

Minister Zalm heeft bij de maandelijkse notificatie over het EMU-saldo voor 2003 een tekort van 2,8% BBP gerapporteerd. Bij de lagere overheden, waarvan het saldo meetelt in het EMU-saldo, is ­volgens eerste voorlopige cijfers- sprake van een tegenvaller. Met deze notificatie ligt het tekort over 2003 0,1% hoger dan werd ingeschat begin januari 2004. Het cijfer voor het EMU-saldo 2003 is nog niet definitief.

"Ik ben blij te constateren dat voor wat betreft de Rijksbegroting de ramingen uit de Najaarsnota lijken uit te komen. Zorgwekkend is dat bij de lagere overheden wellicht tekorten zijn ontstaan", aldus minister Zalm in een eerste reactie.

Voor meer informatie, zie de brief die minister Zalm hierover aan de Kamer heeft gestuurd: