Ministerie van Buitenlandse Zaken

april 2003 te Athene totstandgekomen Verdrag inzake toetreding tot de Europese Unie

Goedkeuring van het op 16 april 2003 te Athene totstandgekomen Verdrag inzake toetreding tot de Europese Unie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 22

Den Haag

Directie Juridische Zaken

Afdeling Verdragen

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

Datum

30 januari 2004

Behandeld

mr B. Latoeperissa

Kenmerk

DJZ/VE-119/04

Telefoon

070.348.6535

Blad


1/1

Fax

070.348.6000

Bijlage(n)

Memorie van antwoord

benno.latoeperissa@minbuza.nl

Betreft

Goedkeuring van het op 16 april 2003 te Athene totstandgekomen Verdrag betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, met Toetredingsakte, Bijlagen en Protocollen (Trb. 2003, 74)

Graag bied ik u hierbij aan de Memorie van antwoord inzake het voorstel van rijkswet houdende goedkeuring van bovengenoemd verdrag (Trb. 2003, 74) (Kamerstukken I, 2003-2004, 28 972 (R 1738)).

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Dr. B.R. Bot