Gemeente Amersfoort

Stormschade aan bomen

datum: 3 februari 2004

De hevige wind van afgelopen weekend heeft een aantal bomen geveld. Ook zijn er erg veel dode takken gevallen. Zondagmiddag is al gestart met het opruimen van de rommel en het verwijderen van een aantal omgevallen bomen. Alle werkzaamheden zullen in ieder geval deze week worden verricht en beëindigd.

Aan de Utrechtseweg viel een flinke beuk - met een stamdoorsnede van 1 meter - tegen een andere boom aan. De wortels zaten niet meer goed vast in de grond. Op zondag is direct een hoogwerker geregeld om de boom zo snel mogelijk te kunnen verwijderen. De overige beuken van dat deel van de Utrechtseweg worden onderzocht om er zeker van te zijn dat deze nog wel stevig met hun wortels in de grond staan.

In Park Randenbroek heeft zich eenzelfde soort situatie voorgedaan. Een grote beuk is omgevallen tegen een paar andere bomen aan. Daarbij zijn meerdere bomen beschadigd. In totaal moesten er drie bomen worden verwijderd. Het is de bedoeling dat op de betreffende plek via natuurlijke aanwas nieuwe bomen gaan groeien.